XVIII. yüzyılda yaşayan ve Mevlevi şairlerinin yaşam öyküleriyle tanınan divan şairi...

Esrar Dede, 
(1748-1797)
Türk Divan edebiyatı şairi.
Unvan-ı Esrar Dede Efendi.
1748 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed' dir. İyi bir öğrenim gördü. İstanbul’un tasavvuf çevrelerinde büyümüştür. Mevlevi tarikatına girerek, Şeyh Galib' in yakın dostları arasına katıldı. Şeyh Galip, Galata Mevlevihanesinin Postnişini iken mevleviliğe intisap etti. Bütün ömrünü mevlevihanede dedelik yaparak geçirdi. 

Kendisi Hamuşanda medfundur. Esrar mahlasını da, Şeyh Gâlip'e arz edip talebelerinden olunca almıştır. Arapça ve Farsça başta olmak üzere Rumca, Latince ve İtalyanca bildiği söylenir. 1797 yılında öldü. Garip bir detaydır ki, vefat günü Mirac kandiline denk gelmiştir.
 
Eserleri;
Divan-ı Belagat, 
Lugat-ı Tilyan adında bir Türkçe-İtalyanca sözlüğü bulunmaktadır. 
Mevlevi şairlerin hayatını anlatıp, şiirlerinden örnekler verdiği Tezkire-i Şuarayı Mevleviyye adlı eseri ise çok itibar görmüş ve okunmuştur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ