Tropikal iklimlerde oluşan kırmızı renkli bir cins toprak...

Laterit,

Sıcaklığın yüksek, yağışın bol olduğu ekvatoral bölgelerde görülen verimsiz topraklardır. Kuvvetli kimyasal çözülme sonucunda oluşurlar. Dönenceler arasında görülür. Ülkemizde bu topraklara rastlanmaz, yerli topraklardandır. Demir olarak zengindir, Bitkilerin gelişmesinde katkıda bulunur.
Nemli tropikal bölgelerde ayrışmaya uğramış alt toprak ürünü. Burada nemli ve kurak mevsim, toprakta veya ayrışmış kütlede kırmızı-sarı ve gri renk beneklerinin oluşumuna yol açar. 

Nemli dönemde kesilecek derecede yumuşak olan bu topraklar, kurak dönemde sertleşir. Nemli tropikal şartlarda üst toprakta silisli ve alkali maddelerin yıkanmasıyla alt toprakta alüminyum ve demir seskioksit (Fe2O3) birikimi meydana gelir. Kırmızı olan kesim kazılarak yüzeye çıkarıldığında evlerin, kaldırım vb. yapılmasına elverişli olan bir sertlik kazanır. Bu olaya laterizasyon, yani lateritleşme denir. Lateritler, bazı yerlerde demir ve alüminyum üretilecek kadar zengin bir boksit haline gelir. 

Bitki örtüsü gür olan sıcak ve nemli bölgelerin toprağı olup humus yönünden fakir topraklardır.  Çünkü bu iklim bölgelerinde toprakta yaşayan organizmalar bitki artıklarını tüketir. Yağmurun sıkça gelmesi toprağın yıkanmasını sağlar böylece humus azdır. Aşırı yıkanmadan dolayı mineral bakımından fakirdir. Tropikal bölgelerde yağmur ormanlarında görülür.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ