Dante' nin İlahi Komedya' da da kullandığı, üçer dizelik kıtalardan oluşan İtalyan şiir biçimi...

Terza Rima,

Terza Rima üçer mısralık bentlerle yazılmış bir nazım şekilidir. Bent sayısı belirsizdir. Tek bir mısra ile sona erer. İlk olarak İtalyan edebiyatında kullanıldı. Dante İlahi Komedya’sını bu nazım şekliyle yazdı. Edebiyatımızda terza rima’yı Tevfik Fikret, Şehrayin adlı tek şiirinde denemiştir. 1908 yılından sonra pek kullanılmamıştır. Bu biçimde yazılmış kısa şiirlerin son mısrasının kuvvetli olmasına dikkat edilir. İtalyan edebiyatı’na mahsus bir nazım şeklidir.

İlahi Komedya, Cehennem, Araf ve Cennet, isimlerindeki herbiri 33 kıtadan oluşan 14,233 satırdan meydana gelir. Başlangıç kıtası şiire giriş bölümü olarak hizmet eder. Genellikle ilk bölüm içinde sayılmaz, böylece 33 kıtalık 3 bölüm ve bir ilave giriş kantosuyla toplam 100 kantodan oluşur. Eserde 3, 7, 22, 33 sayıları dikkat çeker, mesela şiirin bölümleri bu sayıların katları halinde kuruludur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ