Nusayriliğin kutsal simgesi...

AMS,
A.M.S. 
(Ali - Muhammed - Selman) 
Kutsal kitap el Hasibi’nin yazmış olduğu ve on altı sureden müteşekkil Kitab-ı Mecmu’ dur. Bu kitabın muhtelif yerlerinde Ali’ nin ilahlığından bahsedip Muhammed’ i Ali kendi nurundan yaratmış Muhammed de Selman-ı Farisi’ yi yaratmıştır der. Mana olan Ali kendi nurundan isim olan Muhammed’ i, o da bab olan Selman-ı Fari­si’ yi yaratmıştır. Bu üçlü (Ali - Muhammed - Selman) A.M.S. şeklinde sembolleştirilmiştir.

Bu üçleme Nusayrilik’ te Ali Muhammed Selman olan, Ayn Mim Sin şeklinde kutsallaştırılır.
Ayrıca Selman’ dan sonra bazı görevleri olan beş eytam vardır ki bunlar ve vazifeleri şöyledir;

Ebu zerr el Gıfari; Yıldızların hareketini idare eder.
Mikdad b. El Esved; Tabiat olaylarını ve zelzeleyi idare eder.
Abdullah b. Revaha; Canlıların hayatlarıyla ilgilenir.
Osman bin Mazun; Rızık ve hastalıklarla ilgilenir.
Kadan ed Devri; Ruhları cesetlere gönderir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ