Nusayriler...

Ensariler,
Nemiriler,

Ensariler;
Abbas B.Ubade El-Ensari, 
(Nu­say­­rilik). 
Nusayriler’ in ilk nakiplerinden. Nusayri isminin nereden geldiği konusunda ise farklı görüşler var. En akla yatkını, ismin kurucusu İbn Nusayr’dan gelmiş olması. Kimi gezginler ise, Nusayri' lerin sığındığı Kuzey Suriye’ de bir dağ kütlesinin adı olan Ansariye/Ansariler/Ensariye (Cebel/Cabal Lukkam) ismini bu anlamda kullanmışlardır. Ancak bazı batılı bilim adamları, Nusayri sözcüğün Hıristiyanlıkla eş anlamda kullanılan Nasrani (nazaréen, Hz. İsa’nın doğduğu kent Nazareth) veya Suriye ve çevresinde yaşayan Nazereni adlı bir topluluktan geldiğini ileri sürmektedirler.

Nemiriler,
Nusayriler ismini, kurucusu olan Muhammed b. Nusayr en-Nemiri' den (883) aldığı bilinmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ