Kilise, Manastır...

Deyr,
Eklisia,
(Rumca, Eklisia)
Kilise, 
(İng. church), 
Manastır
Bazilika, 
Megaron.
Hıristiyan tapınağı, Tapınak, 

Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer,
Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb. ile ilgili papa ve piskoposlar topluluğu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ