Adıyaman ilinde Kommagene krallığının beş önemli kentinden biri ...

Perre,
(Pirin, Perin), 
Kommagene Krallığının beş büyük Antik Kentinden birisidir. Adıyaman merkez ilçeye 5 km. kadar kuzeyindedir. Helenistik dönemde kurulan Antik Perre kentinin, Roma dönemine ait nekropol, mezarlık alanında, 208 adet kaya mezarı bulunmaktadır. Halkın Pirin mağaraları olarak adlandırdığı bu mezarlar kayalara oyularak yapılmış. 

Yunanca Genler Topluluğu anlamına gelen Kommagene imparatorluğu, Grek ve Pers uygarlıklarının inanç, kültür ve geleneklerinin bütünleştiği güçlü bir krallık olmuştur. Krallığın beş önemli şehri vardır.

Ostacuscum;
Besni ilçesinin antik çağdaki adıdır ve bu kent Kommagene krallığının beş önemli kentinden birisidir. Daha sonra Bahasna adı ile tanınmış. Urfalı Mateos’ta Behesni olarak geçmektedir . Süryani Mihael’de ise bu isim Beit Hesna olarak geçmektedir . İslami kaynaklarda ise bu isim Bihisni'dir. Günümüzde Besni olarak kullanılmaktadır.

Zeugma;
Kommagene krallığının, Köprü Başı anlamına gelen Zeugma, Gaziantep' in Nizip İlçesinin Belkıs köyündedir. Kommagene Krallığının önemli kentlerden birisi olup, geniş bir arazi üzerine kurulmuştur. Belkıs-Zeugma Antik Kenti, Fırat'ın geçilebilir en sığ yerinde olması, askeri ve ticari bakımdan stratejik bir bölgedir. Adı Selevkaya Euphrates olarak anılmış. 

Roma İmparatorluğu tarafından ele geçtikten sonra köprü anlamına gelen Zeugma ismiyle anılmaya başlandı. 

Arsemia (Arsemez), 
Arsameia ören yeri (Nymphaios Arsemiası); 
Adıyaman’a 60 km. uzaklıktadır. Kahta ilçeine bağlı Kocahisar köyündedir. Kommagene’ler tarafından inşa edilmiş. Arsemeia ve yeni kale birlikte kullanılmıştır. Krallığın yazlık başkenti ve idare merkezidir. Mitras'ın kabartma steli, Antiochos-Herakles tokalaşma steli ve Grekçe yazıtı bulunuyor.

Samosata, (Samsat);
Kommagene Krallığının başkenti olup en önemli kentidir. Adıyaman’ın 36 km. uzağındaki antik Samosata kenti, Kommegene Krallığının başkentidir. Samsat’ a Sümerler zamanında Semizata dendiği rivayet edilmektedir. Mısırların ise yine Samsat’a Şamşuata veya Şemşiata dediği rivayet edilmektedir. Kommagene krallarından, Kral Samos’tan almış olduğu da rivayet edilir. 

Süryanice ve İbranice isminin Simsat (Şimsat) olduğu, bu isim Güneş Diyarı  anlamına gelmektedir. Sonraları, Arap şivesine uydurularak Sümeysat olarak adlandırılmış. Günümüze kadar olan dönemde, Sümeysat adı değişerek Samsat denmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ