Japonya' da "harakiri" terimi bayağı sayıldığı için bunun yerine kullanılan sözcük...

Seppuku,
(Japonca, karnı yarmak)
İç organların dışarı çıkmasını sağlayan bir tür Japon intihar ritüelidir.
Seppuku ayrıca hara-kiri (karın-kesmek) olarak bilinir.
Japonca' da harakiri konuşma dilinde, seppuku ise resmi bir terim olarak kullanılır. Samuraylar seppuku kelimesini kullanır.  Günümüzde harakiri daha yaygın olarak bilinmektedir. Efendisi öldükten sonra seppuku yapmak oyibara olarak adlandırılır. Ritüel aynıdır.

Seppuku, feodal Japonya' da özellikle samuray sınıfının savaşta yenilgi sonucunda hayatta kaldıysa yapması gereken intihar olarak adlandırılmaktadır. Gerçekte ise savaşta yenilen samurayın böyle bir zorunluluğu olmadığı gibi, bu sadece samuraylara has bir davranış da değildir. Genellikle efendisine doğru hizmet edememiş samuraylara Edo hanedanı döneminde bir nevi onurlandırma amaçlı cezalandırma yöntemidir.

Seppukuda esas olan, samurayın yaşamı boyunca her an beklediği ölüme kendi eliyle fakat korkunç acılar içerisinde kavuşmasıdır. Zaman içerisinde harakiri seppuku yapmanın verdiği acıyı önlemek için intihar eden samurayın en yakın arkadaşına karnı kesme işlemini takiben kafasını kesme görevi verilmiştir, bu kişilere kaishakunin denilir. Genellikle samurayın en yakın ya da en güvendiği kişilerden seçilirdi. Kafanın bedenden ayrılması intihar eden kişiye büyük bir saygısızlık olarak kabul edildiğinden bu darbe, bir kılıç ustası tarafından uygulanır ve kafayı gövdeye bağlı tutan küçük bir deri parçasının kalması sağlanır. Seppuku sırasında birinden yardım istemek ona bahşedilebilecek en büyük şereftir.

Seppuku yapmak bir süre sonra yasaklanmış olmasına rağmen günümüze kadar var olmayı başarmıştır. Japon toplumunda kabahatli olmak ve bu kabahatin toplumca bilinir hale gelmesi çok büyük utanç sayıldığından zaman zaman uygulayanlar görülmektedir. Bazıları ise yardım kabul etmez ve kesme işlemini iki defa uygulayarak çapraz Seppuku yapar. Bu, kişinin onuruna ne kadar düşkün ve ölüme ne kadar hazır olduğunu gösterir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ