"Bir büyük boşlukta bozuldu büyü" dizesinde olduğu gibi, şiirde sözcük başlarında aynı ünsüzün yinelenmesine verilen ad...

Aliterasyon,

Bir edebi sanat türüdür. Şiir ya da düzyazıda bir uyum yaratmak amacıyla ünsüzlerin tekrarıdır.Bir mısra ve beyitte, ahenk oluşturacak şekilde, aynı sesin veya hecenin tekrarlanmasına aliterasyon denir.

Aliterasyon bir beyit, mısra veya cümlede aynı ses, harf veya hecelerin anlamı da etkileyecek bir ahenk oluşturmak amacıyla tekrarlanması sanatıdır. Sessiz harflerle yapılana aliterasyon, sesli harflerle yapılana ise asonans denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ