Tevrat' ta Hz. Musa' nın ağabeyi Harun' un adı...

Aamon,    

Hz. Musa, İmran' ın oğludur, Tevrat ile Kuran-ı Kerim'e göre hz. Musa "çekmek/çıkarmak" (sudan) anlamına gelmektedir. Levi kabilesindendir, Yakup' un soyundan gelir ve Annesi Yocheved' dir. Kızkardeşi Meryem, erkek kardeşinin adı ise Harun' dur. Tevrat' ta Hz. Musa' nın iki kardeşi olup , Harun ve Miram' dır. Harun, (İbranice; Aaron). Kuran' a göre Musa peygamberin abisidir. İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Allah Musa peygamberin isteği üzerine abisi Harun'u kendisine yardımcı tayin etmiştir.  Babaları da Amram’ dır. 

Musa İslamiyet'e göre peygamberdir. Tevrat, Allah tarafından Musa'ya indirilmiş, Sina yarımadısında, Eymen vadisinde, Tur dağında kavmine "on emir" adı altında Allah'ın şeriatını bildirmiştir.  Hz. Musa ( İbranice: Móše) İbrani peygamber,İslam, Hristiyanlık, Yahudilik dinlerinde ve Bahai inancından peygamber kabul edilir. Tevrat, Allah tarafından Musa'ya indirilmiştir. Kızıldeniz' i mucizevi bir şekilde asasıyla yararak İsrailoğulları'nı Mısır'dan çıkarmış, Firavun ve ordusu İsrailoğulları' nın peşinden gelirken Kızıldeniz' de boğulmuşlardır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ