Osmanlılar döneminde Arnavutluk' ta yaşayan Katolik Arnavutlar' a verilen ad...

Malisor,

Arnavutlar, (Arnavutça Shqiptaret),
Toskalar (Katolik Arnavutlar, Yoğunlukla arnavutluğun güneyinde ikamet ederler),  Mart 1911 yılında Hıristiyan Malisor isyanı başlamış. 
Gageler (Müslüman Arnavutlar, nüfus olarak ve yayılmacılık olarak daha büyüktür).

Adriyatik kıyısı ile Balkanların diğer bölgelerinde yaşayan Avrupa’nın en eski halkına verilen isim. Antik İlliryalılar arasında Arber/Arben isimli bir kabile bulunuyordu. Anlam olarak Eski Arnavutça’da “ar”: iş, tarla; “ben”: yapan, eden anlamındadır. Buna göre “arben”, “iş yapan” demektir. Başlangıçta Arnavutların ataları olan Antik İliryalıların bir kabilesi olan Arben, zamanla tüm Arnavutların ismi haline gelmiştir.
Romalılar Arben kelimesini Arvanit olarak kendi dillerine adapte ettiler. Türkler ise “Arvanit” kelimesini “Arnavut” olarak telaffuz ettiler ve bu telaffuz günümüze kadar ulaştı.


Arnavutluk Cumhuriyeti'nin resmî bayrağıdır.Kırmızı olan bayrağın ortasinda çift başlı siyah bir kartal vardır.

Çift başlı kartalın hikayesi çok eskilere dayanır. Dardania (Kosovada) yapılan kazı çalışmaları sonucu binlerce yıl öncesinden Çift Başlı Kartal figürleri bulunmuştur. Arnavutlar eskilerden beri bu sembolü benimsemişlerdir. 
Kartalın Oğlu: Shqiptar.

Diğer bir sembolleri ise yılandır. Fakat binlerce yıl içinde en çok benimsenen sembol Çift Başlı kartal olmuştur. 1405 - 1468 yılları arasında yaşamış ünlü Arnavut halk kahramanı ve büyük bir komutan olan İskender Bey’e dayanmaktadır. Kartalın kanatlarındaki ve kuyrugundaki telek sayısı ülkeyi yönetmiş olduğu yıl sayısı (25 yıl) kadardır.

Arnavutluk tarihinde bir çok kez şekil değiştirsede kırmızı zemin üzerine çift başlı kartal her zaman kalmışdır. Bugünkü şeklini 7 nisan 1992 yılında alınan devlet kararı ile komünizm zamanında konmuş olan sarı kenarlı kızıl yıldız kaldırılarak almıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ