"Erdemin başı Dil", "Anlatım Sanatı"," Düşüncenin Toprağı" gibi kitaplarıyla tanınmış yazarımız...

Emin Özdemir, 

1931 yılında Kemaliye'de dünyaya geldi. Pamukpınar Köy Enstitüsü'nden sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü, bugünkü adıyla Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi (1953). Bitirdiği bölüme asistan ve öğretim görevlisi oldu (1957). Milli Eğitim Bakanlığınca açılan bir sınavı kazanarak Amerika'ya gönderildi (1960)  Amerika'da Columbia ve Indiana üniversitelerinde "değişik düzeylere göre metin hazırlama ve anlatım teknikleri" konusunda eğitim gördü (1960-1963). Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Temel Türkçe Bölümü'nde bölüm başkanı ve öğretim görevlisi olarak çalıştı (1968-1972). Ankara Üniversitesi Basın ve Yayın Yüksekokulu, bugünkü adıyla İletişim Fakültesi öğretim görevliliğine geçti (1974) . Bu görevinden emekliye ayrıldı (1996) . 
TÜBİTAK Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk dergilerinde yayın danışmanı olarak görev aldı (1997) . Bu görevlerini sürdürürken Türk Dil Kurumu'nun çalışmalarına etkin biçimde katıldı. TDK'nin Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeliklerinde bulundu ve Terim Kolu Başkanlığını yaptı (1966-1983) . Türkçenin özleştirilmesi, geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi savaşımını sürdürdü. Bu bağlamda edebiyat yapıtının dille ilişkisi, dilin işlevi ve kullanım düzeyleri, toplumsal yapıyla bağları gibi sorunları ele aldı. 
Yapıtları :
Yazma Tekniği (1966), Türkçe Öğretimi (1968), Dil Devrimimiz (1969), Öz Türkçe Üzerine (1969), Yazmak Sanatı Kompizosyon (Adnan Binyazar’la birlikte 1969), Erdemin Başı Dil (1969), Dil ve Yazar (1973), Terim Hazırlama Kılavuzu (1973), Türk ve Dünya Edebiyatı (1980), Yazı ve Yazınsal Türler (1981), Güzel ve etkili Konuşma Sanatı (1986), Okuma Sanatı (1988), Dil ve Edebiyat Öğretimi (1990), Sözcük Sözcük İçinde (1996), Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı (2001) , Anlatım Sanatı (11. basım, 2002) ,  Eleştirel Okuma (4. basım, 2000) , Okuma ve Metin İnceleme (1991), Öz Türkçe Kılavuz Sözlük (1976) , Edebiyat Bilgileri Sözlüğü (1991) , Türkçe Deyimler Sözlüğü (Genişletilmiş 8. basım, 2000) , Atasözleri Sözlüğü (Genişletilmiş 7. basım, 2000), Mustafa Nihat Özön (İnceleme 1982) , Düşüncenin Toprağı (Denemeler, 1990) , Bizler Büyüyünce (Çocuk romanı 1983) , Sözcük Sözcük İçinde (1996) , Öykülerle Atasözleri (2002) , Türkçe Öğretimi (1987) .

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ