Kafkas müziğine özgü bir tür davul...

Doli,

Bilinen Kafkas-Gürcü halk çalgıları;
Panduri, çonguri, baspanduri, çonguri, dabali bani, salamuri, garmon, doli.


1992 yılında Karadeniz Oda Orkestrası adı ile kurulan Tekfen Filarmoni Orkestrası, sanatın beşeri farklılıkları nasıl bir zenginliğe dönüştürebildiğinin mükemmel bir örneğidir. "Üç Denizin Sesi" lakabıyla da anılan orkestra, bugüne kadar Suriye'den "Ut", İran'dan "Tar", Bulgaristan'dan "Kaval", Rusya'dan "Domra", Kazakistan'dan "Kılkobuz", Azerbaycan'dan "Kemança", Ukrayna'dan "Bandura", Gürcistan'dan "Salamuri", Özbekistan'dan "Çang", Yunanistan'dan "Buzuki", Türkiye'den "Ney", "Bağlama" ve "Kanun" gibi çeşitli otantik çalgılara ve onlar için yazılan eserlere de yer vermiştir. Orkestranın daimi şefliğini, orkestranın fikir babası ve kurucu şefi Saim Akçıl sürdürmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ