Gürcü müziğine özgü bir tür kaval...

Salamuri, (Gürcü kavalı).

Gürcüler tulum, kemençe ve kavalın yanı sıra Abhazya ve Samegrelo’ da yaşayan Hristiyan Lazların yani Megrellerin çalgılarını da kullanırlar. 

Gürcüler; Tuluma, çiponi, kemençeye çilili, davula doli, kavala ise salamuri derler. Küçük kafkas davulu olan doliye çubukla vurulmaz.
 
Guni ve çonguri diğer önemli çalgılardır. Tüm Gürcistan’da olduğu gibi Batum’da da çongurinin yeri ayrıdır. Gürcistan ile özdeşlenen telli bir saz işlevi gören Çonguri ' yi Acaralar, Lazlar, Gürcüler, Megreller ve Abhazlar ortak olarak kullanırlar. Kafkasların ortak çalgısı olan akordeon ise lazcası ile garmon her ezgide kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ