Hörgüçlü bir sığır türü...

Zebu, Bilimsel adı, Bos primigenius indicus 

Asya'ya ve tropikal Afrika ile Madagaskar'a özgü, evcil, geviş getiren, boynuzlugiller familyasından, memeli hayvandır (Bos indicus).

Zebu sığır büyüklüğündedir. Sığırdan daha önce, belki de İ.Ö. V. binyıl' da evcilleştirildiği sanılmaktadır. Sığırdan başlıca ayrılığı omuzunun üzerinde büyüyecek bir kas tümseğinin bulunması ve değişik büyüklükte olabilen özgün boynuzlarıdır. (bazı ırklarda boynuzların uzunluğu 1,20 m'yi bile aşar). Zebu uysal ve dayanıklı bir hayvandır; sıcak iklimlere çok iyi dayanır. Her iki türün iyi yanlarından yararlanmak için zebu ile sığır çiftleştirilir. Zebu, Amerika ve Avustralya' ya da götürülmüştür. Zebu derisi sığır derisi gibi sepilenir ama hayvanın sırtındaki hörgüç nedeniyle işlenmesi daha zordur.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ