Çankırı' nın Ilgaz ilçesinde bir içmece...

Ilısılık İçmecesi, 
İlçeye 20 km uzaklıkta bulunan içmece, hazmı kolaylaştırıcıdır. 
 Kazancı İçmecesi, 
İlçeye 8 km uzaklıkta bulunan içmece, mide hastalıklarına iyi geldiği söylenmektedir. 
Ödemiş Kaplıcası, İlçe merkezine 5 km uzaklıkta soğuk su kaplıcasıdır.
Bozan Suyu,  ilçeye10 km uzaklıkta romatizmal hastalıklara etkilidir .

Yurdumuzun Karadeniz bölgesinde, Çankırı iline bağlı, doğuda Kastamonu ili Tosya ilçesi, kuzeyde Kastamonu İl merkezi, İhsangazi ve Araç ilçeleri,Batıda Kurşunlu ilçesi, Güneyde ise Korgun ve Yapraklı ilçeleriyle komşu olan Ilgaz  ilçesi, Ankara – Kastamonu ve İstanbul –Samsun karayollarının  kesiştiği noktada bulunmaktadır.

Bugünkü adını Ilgaz Dağlarından alan ilçe Antik Çağda Climata daha sonraları Kimistene olarak bilinen bir yerleşim merkezi içinde iken Anadolu'nun Türkleşmesi ile birlikte ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde Koçhisar-ı Bala olarak adlandırılmıştır. 

Ilgaz'a ait Osmanlı kayıtları 1854 yıllarına rastlar. İlçe adı salnamelerde Koçhisar veya Koçhisar-ı Bala olarak kaydedilir. Bu yıllarda ilçe merkezi Bucura Köyüdür.Bucura Köyünün büyük bir yangın geçirmesi sonucu ilçe merkezi Belören bucağına nakledilir.19.yy ikinci yarısında Çankırı'ya bağlı olan ilçe daha sonraları Kastamonu'ya bağlanmıştır.Osmanlı yerel yönetiminde Çankırı'ya bağlı bir kadılık ve 1284 H. teşkilatı ile Mecidiye adını alarak ilçe olmuş, 1922 yılında Ilgaz adını almış ve 1929 yılında Çankırı'ya bağlanmıştır .

Tarihi yerler;

Kimiatene şehri: İlçeye 15 km uzaklıkta Kurmalar köyünde .
Salman Höyükleri: İlçeye 3 Km uzaklıkta Cendere köyünde.
İn Mağaraları: İlçeye 3 km uzaklıkta İnköyde .
Aslan Heykelleri: İlçe Merkezinde .
Kayıköyü Cami: İlçeye 25 km uzaklıkta.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ