Hindistan' da toplumsal sınıflar, kast sistemleri ...

Hindistan'da kast .
Portekizce casta: sandık, çekmece; kabile, aşiret demek.
Birbiriyle yemek yiyebilen, birbirleriyle evlenebilen, bu iki özel ilişki alanına başkalarını sokmayan kişiler grubudur. Ayrıca, herhangi bir kast'tan olan bireylerin, herkesin hangi kasta bağlı olduğunun bilinmesi için, kendilerini başkalarından ayırt eden bir işaret taşımaları gerekir.


Toplumda yaşamak ve öğrenebilmek için oluşturulan hiyerarşik bir sistemdir. İnsanlar potansiyellerine, yatkınlıklarına ve yeteneklerine göre toplum içerisinde bir yer edinirler. Kişiler bulundukları bilinç seviyesine göre görevler alırlar.

Öteki kastlardan olan bireyler önünde nasıl davranılacağını belirleyen kesin kuralların konması da, bu tür karşılaşmaların ve ilişkilerin sık olduğu durumlar için zorunlu olmuştur. Bir toplumun tümü bu ilkelere göre örgütlenince, herhangi bir yabancılar topluluğu ya da o toplumun içine zorla giren bir grup, kendiliğinden yeni bir kast oluşturacaktır. Halkın öteki bölümlerinin iş, yemek ve evlenmeye gelince başkalarına kapalı olması, istemeden kendi başlarına kalacaktır.

Kastlar,
Brahmanlar: (Beyaz), Din adamları ,
Ksatriyalar:(Kırmızı),Savaşan Soylular-Prensler ve Askerler.
Vaysilar, Vaisyalar: (Sarı), Tüccar, Esnaf ve Çiftçiler.
Sucralar; (Siyah), Kirli işleri gören İşçiler ve Köleler.
Parya: Köleler hatta daha aşağı sınıf.
Agarvala; Toprak ve dükkan sahipleri, 

           Kast Sisteminin Özellikleri ;
 • Her kastın bir adı vardır. Kast üyeleri kendi adları ile birlikte bu adı da belirtirler. 
 • Kast dışı sosyal ilişki kurmak yasaktır. 
 • Her üye kendi kastı içinde evlenebilir. 
 • Bir üye kendi kastı dışındaki bir kast üyesi ile yemek yiyemez. 
 • Her kastın kendine özgü törenleri vardır. 
 • Brahmanların kastı bütün kastlar tarafından üstün kast olarak kabul edilir 
 • Kast kurallarına uymayanlara verilen en ağır ceza, kasttan çıkarılmaktır. Bu da toplumdan dışlanma anlamına gelir. 
 • Kastlar arasında geçiş yoktur. Her üye, doğduğu kast içinde yaşamını sürdürür. 
 • Meslekler, babadan oğla geçer 
 • Kast usullerine saygı gösterilmesini ve kastın işleyişini sağlamak için kast içinde özel teşkilatlar vardır. 
 • Karı kocadan biri ölürse diğeri de öldürülür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ