Irk...

Halk,
Etnisite,
Soy,
İng. race,
Frn.race,
Kalıtımsal ıraları (deri, göz, saç rengi, saç biçimi, baş biçimi, boy, kan grubu vb.) bir birlik gösteren kişilerin oluşturdukları doğal topluluk, (sarı ırk, beyaz ırk, kara ırk gibi)
Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu.
Bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm.   

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ