Orta Asya'da yaşayan Şamanist Türkler arasında çeşitli şeylerden anlam çıkartarak bakılan fal ...

Irım, 
Kırgız Türkçesinde ırım alametlere, fallara inanma anlamına gelir. Kazak Türkçesinde inanç anlamında kullanılmaktadır. 

Altay Türklerinde gaipten haber veren falcılar da ırımçı adıyla bilinmektedir. 

Yakut Türkleri arasında da kürek kemiği falı şamanist inançların bir gereği olarak geniş bir yer tutmaktadır. 

Yakut ve Karagaşlar kürek kemiği falı için geyik kemiğini tercih ederler. 

Kürek kemiği falı ile ancak kaybolan nesneler hakkında bilgi sahibi olmanın mümkün olduğuna inanan Sagay Türkleri için en doğru söyleyen kemik, koç kemiğidir.

Çanakkale' ye özgü, içine peynir, ıspanak gibi katıklar konarak hazırlanan bir tür poğaça...

Mantikos,
Çanakkale' de Yahudi kültüründen gelen fırından alınan ekmek hamurunun su ile çoğaltılarak, yağlanıp, top biçiminde poğaçaya benzer soğanlı, eynirli, ıspaklı çeşitleri yapılan bir hamur yemeğidir.

Japon yönetmen , yapımcı ve senaryo yazarı . ..

Akira Kurosava, 
(23 Mart 1910 Tokyo - 6 Eylül 1998 Tokyo ) Japon yönetmen, film yapımcısı ve senaryo yazarı.
Filmleri;
İlk filmi Sugata Sanjiro'yu (Büyük Judo Efsanesi) 1943 yılında yönetti. 
İçiban Utsukuşiku (En Güzel), 
Tora No O Wo Fumu Otokotaçi (Kaplanın Kuyruğuna Basanlar), 


Vaga Seişun Ni Kuinaş (Gençliğime Hayıflanmıyorum), 
Yoidore Tenshi (Sarhoş Melek), 
Nora İnu (Kuduz Köpek), 
Shubun (Skandal).
Rashomon(Raşomon) (
Venedik Film Festivalinde en iyi film ödülünü aldığı filmi) 
Hakuçi (Budala), Dostoyevski uyarlaması 
İkiru (Yaşamak), 
Shichinin no samurai (Yedi Samuray), 
Şekspir uyarlaması Kumonosu Jo (Kanlı Taht), 
Gorki uyarlaması Donzoko (Ayaktakımı Arasında), 
Kakuşi Toride No San Akunin (Saklı Kale), 
Yojimbo (Koruyucu), 
Akahige (Kızıl Sakal).

Tora Tora Tora (1960) 
Dersu Uzala(1970) Film 1976 yılında en iyi yabancı film Oskar'ını aldı .
Kagemusha (Gölge Savaşçı), 
Shakespeare uyarlaması olan Ran, (dört dalda Oskar ödülü)
Yume (Düşler), 
Hachi-Gatsu No Kyoshikyoku (Ağustosta Rapsodi)   almıştır.
Akira Kurosawa'nın Türkçe'ye çevrilmiş, Kurbağa Yağı Satıcısı adlı bir kitabı bulunur.

Aruz ölçüsünün ana kalıplarından biri...

Tavil,
Aruz ölçüsü, nazımda uzun veya kısa, kapalı ya da açk hecelerin belli bir düzene göre sıralanarak ahengin sağlandığı ölçü olarak adlandırılmıştır.. Sözlük anlamları yön, yan, bölge, bulut, keçiyolu, deli, sarhoş deve, çadırın orta direği, karşılaştırılan, ölçü olan şey gibi çeşitlidir. Edebi kavram olarak, bu anlamlardan hangisine dayandığı tam olarak bilinmemekle birlikte develerin yürüyüşünden, demircilerin sistematik çekiç vuruşundan veya çamaşırcı kadınların tokmak seslerinden çıktığı görüşleri vardır. 

Bir çadırı orta direğinin ayakta tutması gibi, divan şiiirini ayakta tutan en büyük unsurun aruz olduğu düşünülür. Divan şiirinin ölçüsü aruz' dur. Aruz, esas olarak hecelerin uzunluğu kısalığı temeline dayanan şiir ölçüsüdür. İlk kez Arap dilcisi İmam Halil bin Ahmed tarafından kullanıldı. Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden sonra medrese kültürü ile yetişen şairlerin Farsça’yı edebiyat dili olarak benimsemeleri, aruzun Türk edebiyatına da girmesine yolaçmıştır. 

Aruz ölçüsü, Arap, Türk, Fars, Afgan, Pakistan ve Hint edebiyatında kullanılmaktadır.

Aruz ölçüsünde hece ölçüsündeki duraklar yoktur. Dizelerdeki hece sayıları eşit olmayabilir. Dize sonlarındaki heceler kısa da olsa uzun kabul edilir. 

İmale,
Çekme demektir. Aruz kalıbına uydurmak için kapalı heceye ihtiyaç duyulan yerlerde açık heceyi uzatarak okumaktır.

Zihaf,
İmalenin tersidir. Kısma demektir. Uzun heceyi daha kısa sesle okumaktır. Yani kalıba uydurmak için, Arapça, Farsça sözcüklerdeki uzun heceleri kısa saymaktır.

Ulama,
Bağlama, bağlayış anlamındadır.Sessiz harfle biten kelimeyi sesli harfle başlayan kelimeye bağlayarak okumaktır. Divan şiirinde en zok kullanılan ses unsurlarından birisidir. Ulama yapılan yerlerde ulanan sözcüklerdeki heceler, tek bir sözcükmüş gibi ayrılır. Bu duruma da vasl (ulama) denir.

Aruz hecelerin sayısını değil, şeklini esas alır. Aruzla yazılmış şiirlerde, her bir mısranın heceleri, diğer mısraların aynı hizadaki heceleriyle aynı açıklık(kısalık) ve kapalılık(uzunluk) noktasında birbirlerine denktir. Açık (kısa) hece ( . ) işaretiyle; kapalı(uzun) hece (-) işaretiyle gösterilir. 
Ayrıca med'li adı verilen, bir buçuk hece değerinde ( .- ) işaretiyle gösterilen hece değeri de dört sesten oluşan heceler için kullanılır. Bu temel parçaların birleşmesinden 8 ana kalıp ortaya çıkmıştır:

fa'ulün (fe'ulün) (._ _)
fa'ilün, fa'ilat (_._)
mefa'ilün (._._)
fa'ilatün (_._ _)
müstef'ilün (_ _._)
mef’ulatü (_ _ _ .)
müfa'aletün (._.._)
mütefa'ilün (.._._)

Her beyitte en az dördü bulunan bu parçalara tefil, tefile ya da cüz adı verilir.

Çeşitli amaçlarda kullanılmak için tel ya da halatlardan örülerek yapılmış ağ...

Şıpka,
Torpillere karşı ve daha başka işler için gemilerde kullanılan halattan örülmüş ağ.

Denizlerde ve iç sularda yaşayan, küçük bedenli ve göçmen bir yabanördeği...

Tel kuyruk,
Telkuyruk (Clangula hyemalis),                            
(Long-tailed Duck), 
Telkuyruk 
(Clangula hyemalis), 
Ördekgiller familyasından orta büyüklükte bir ördek cinsidir. (Anatida).

Küçük bir deniz ördeği olan telkuyruklarda yetişkinler siyahla karışık, alt tarafları beyazdır.

Erkekler uzun ve sivri bir kuyruğa sahipdirler. Koyu renk lekeli bir gagaları vardır.

Dişilerin kahverengi sırtı ve daha kısa kuyrukları vardır.
Bataklık ve göllerde ürer. Kışın koy ve körfezlerde, arasıra da iç göllerde görülür.

Genelde suyun yüzeyine yakın dalışlar yaparlar ancak 60 metre derinliğe kadar dalabilirler. Denize inişi pek de gösterişle olmayan bir şekilde, karın üstü iniş (düşüş) şeklindedir.Su altına dalarak beslenirler. Genellikle yumuşakçaları (deniztarağı), kabukluları (midyeler ve yengeçler) ve bazı küçük balıkları yerler.

Saç üstünde pişen yufkayı çevirmeye yarayan yassı ve tahta araç...

Ataraç, 
Örekeç,

Sac üstünde pişirilen ekmeği çevirmeye yarayan tahta araç.

Ekmek yapımı sırasında yufkaları saçta pişirmek üzere sacın üstüne koymaya ya da saçta pişen yufkaları almaya yarar. Ekmek yapımında kullanılan bu alet, Denzli' d e attırgaç iken, Kırıkkale' de evreağaç, Yozgat' ta evirgeç, bazı yerlerde ise çevireç olarak adlandırılır.

Bir adayı anakaraya bağlayan kıyı dili...Tombolo,
 
Bir adanın zamanla başka bir kara parçasına daha az yükeltisi olan bir toprak setiyle bağlanmasıyla oluşan birikim şeklidir İtalyanca kökenli olan tombolo sözcüğü, yığın veya tepecik anlamına gelmektedir. Bir ada, tombolo ile başka bir kara parçasıyla bağlandığı zaman bağlanmış ada adını alır.
Örneğin Marmara Bölgesi’ndeki Kapıdağ Yarımadası bir ada iken, tombolo ile ana karaya bağlanmıştır.

Özellikle çamlarda oluşan, katı ya da yarı akışkan organik salgı maddesi...

Kava, 
Reçine,
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesine reçine, ağaç sakızı, ağaç balı denir. 
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan katı ya da yarı akışkan, kolay eriyen, organik salgı maddesi olan doğal reçinelerdir. Kısmen sentetik reçine sayılabilecek ilk reçine 1862′de nitroselüloz, bitkisel yağlar ve kafurdan elde edildi. Selüloit ise 1869 yılında yapıldı. 

Fincan biçiminde bir ağızlığı ve keçe yastıklı anahtarları olan bakır nefesli çalgı...


Ofikleit,

Antalya' nın Elmalı ilçesinde, "Tabiatı Koruma Alanı" kapsamına alınan Toros sediri ormanı...

Çığlıkara,

İki bin yaşını devirmiş anıt ağaçların yer aldığı Çığlıkara, dünyanın en büyük ve saf sedir ormanı.Çığlıkara’da sadece sedir ağacı yok. Yine koruma altında olan dev bir ağaç türü daha var, kokulu ardıç. Kerestesi kırmızı renkte, kabuğu ve gövdesi kirli beyaz, iki bin yaşına yakın birçok kokulu ardıç ağacı da bu koruma alanında yaşamını sürdürüyor.


Antalya´nın Elmalı ilçesine bağlı Çığlıkara mevkiindeki sedir ormanı içerisinde yaşayan ağaç 262 santimetre çapında ve 25 metre boyunda.1825 metre yükseklikteki ağacın bir benzeri daha Avrupa´da dahi bulunmuyor. Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı dünyanın ayakta kalan en yaşlı ve saf sedir ormanı. Bu nedenle 1991 yılında koruma altına alınmış.


Halk arasında katran olarak bilinen ünlü sedir ağacı, Türkiye'de Batı ve Orta Toroslar ile Doğu Toroslar'ın iç ve dış bölümlerinde, anti-Toros ve Amanos Dağları'nda bulunuyor. Kutsal kitaplarda büyüklüğün, gücün, görkemin, ünün, onur ve zenginliğin simgesi olan sedirin en mükemmel yetiştiği topraklar ise Çığlıkara Ormanı. Bin ve iki bin yaşını deviren ağaçların boy gösterdiği orman, 15.889 hektarı kaplıyor.
Elmalı'ya 55 kilometre, Antalya'ya ise 165 kilometre uzaklıktaki Çığlıkara'yı oluşturan Lübnan sedirini kıymetli kılansa kerestesinin yumuşaklığı, eşsiz kokusu ile dayanıklılığı.
Hala yeşil ve canlı halini devam ettiren Koca Katran (Toros Sediri) ağacının bulunduğu bölgede insan yaşamıyor ve ormancılık faaliyetleri de yapılmıyor. Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı içerisinde yer alan Dokuz Göller doğal güzelliklei ile çarpıcıdır.

Mersin ilinde, XIII.yüzyılda Anadolu Selçukluları döneminde yapılan bir kale...

Mavga,
Mersin' in Mut ilçesinin Mut, Kırobası yolu üzerinde, 16 km. kuzeybatısında, Kozlar Yaylasında bir kaya üzerinde bulunur. 
Mavga Kalesi Selçuklular, Karamanoğulları ve Osmanlılar tarafından kullanılmış. Kale, Anadolu Selçuklu Devleti Hükümdarı I. Alaeddin Keykubat tarafından 1230 yılında alınmış. Kalenin ilk Çağlara kadar uzandığı sanılmaktadır.   


Sarp ve dik kayalar üzerinde kesme ve moloz taştan yapılmış. Kale içinde odalar, ahırlar, yemlikler, sulama tekneleri ve içi Horasan harcı ile sıvanmış su sarnıçları kayalara oyularak yapılmış. Kuleye bağlı tahrip olmuş sur duvarı vardır. Doğal olarak oluşan bazı mağaralar yerleşim amacıyla şekillendirilmiştir. Bazıları da ihtiyaç gereği olarak insanlar tarafından açılmıştır. 

Yerleşimin yanı sıra mağaralar arasında kare veya dikdörtgene yakın küçük girişli kaya mezarları da bulunmaktadır.  Sadece köy halkı tarafından definecilere karşı korunan kale, 1993 yılında 1. derece Anıtsal alan olarak kayıtlara geçmiştir.

XII.yüzyılda Irak' ta kurulan bir islam tarikatı...

Rifailik,
Ahmediler,
Betaihiler,
Rifailik ve Ahmedilik adıyla İslam dünyasında yayılmış, ruh ve düşünce alanında pek çok önemli şahsiyetin yetişmesinde etkili olmuş bir tarikattır.

Rifailik, 12. yüzyılda Irak'ta Ahmet Rifai tarafından kurulmuş olan Sünni bir tarikattır. Tarikatın kurucusu Ahmet Rifai Irak'ta Basra ile Vasıt, arasında yer alan Bataih nahiyesinin bulunduğu bölgede doğmuş olup buraya nisbetle Bataihi olarak anılıyor. 


Ahmed Rifai, Şafii olup, salih ve fakih bir kimsedir. Fakir halk onun etrafında toplanmış ve iyiliğine inanarak ona bağlanmışlardır. Bu topluluk Rıfailer adını almıştır. Onlara Ahmediler ve Betaihiler de denilmektedir.

Kısa zaman içinde islam dünyasında yayılan bu tarikat, günümüzün en yaygın tarikatlarından birisidir. Bu tarikat kuruluşundan birkaç asır sonra Anadolu'da da yayılmıştır. Rifailik, bütün islam dünyasına yayılırken, Anadolu ve Rumeli'de de kendisine taraftar bulmuştur. Ancak buralardaki Rıfailer zaman içinde fütüvet ve Bektaşiliğin etkisi altına girerek özgünlüklerini büyük ölçüde kaybetmişlerdir. Rıfailik de diğer birçok tarikat gibi çok sayıda kollara ayrılmıştır. 

Başlıca kolları Sayyadiye, Kavyaliye, Niriye, izziye, Fenariye, Burhaniye, Fazliye, Cündeliye, Cemiliye, Diriniye, Ataiye, Sebsebiye, imadiye ve Kantaniyedir. 

Rıfaiye tarikatı da diğer bir çok tarikat gibi Osmanlı devletinin halka karşı zulmüne karşı olmamış, Osmanlı'nın bu politikalarının destekçisi olmuş ve Osmanlı'dan destek de görmüştür. Sultan üçüncü Osman'ın da bu tarikatın müridi olması bu durumun daha açık bir göstergesidir. 

Rıfailik, bugün gelinen noktada tamamen yozlaşmış ve gericileşmiş bir şekilde günümüz Anadolu'sunda hala yaşayan bir tarikattır. Ancak siyasal yaşamda herhangi bir etkinliği yoktur.

Rusya'yı 1613-1917 yılları arasında yöneten hanedan ...

Romanov, 
Rusça: Романовы
Çarlık Hanedanı,
Rusya İmparatorluğu'nu 300 yıl yöneten (1613-1917) Çarlık Hanedan.
Romanov hanedanı, yaklaşık 305 yıl boyunca Rus İmparatorluğu'nu yöneten bir hanedandır. 


14. yüzyıldan beri bilinen, önce Koshkin, ardından Zaharin ve 16. yüzyılda Romanov olarak adlandırılan bir boyar ailesidir. 

Moskova'nın büyük prensi I. İvan Kalita'nın hükümdarlığı döneminde yaşamış bir Moskova ressamı olan Andrei İvanoviç Kobyla'nın (Kambila) torunları Romanovlar, isimlerini Roman Yurev'den (ö. 1543) alırlar. Yurev'in kızı Anastasia Romanovna, ilk Rus çarı Korkunç İvan'ın ilk karısıydı. Anastasia'nın erkek kardeşi Nikita Romanovich'in çocukları büyükbabalarının onuruna Romanov adını verdiler. Romanovlar, Moskova Büyük Dükalığı'nın boyarları olarak ve daha sonra, 1598 yılında  Çar Feodor I'in ölümü üzerine nesli tükenen Rurik hanedanlığının hükümdarlığı altındaki Rusya Çarlığı olarak öne çıktılar. Bu dönem Nikita'nın torunu Mikhail Fyodorovich Romanov'un çar olarak seçilmesiyle sona erdi.

15 Mart 1917'de Çar II. Nicholas'ın Şubat Devrimi'nin bir sonucu olarak tahttan çekilmesi, 304 yıllık Romanov egemenliğini sona erdirdi. Rus İç Savaşı'na kadar Rusya Geçici Hükümeti altında Rusya Cumhuriyeti'ni kurdu. 

Yekaterinburg'da  6 Temmuz 1918 yılında, Çar 2. Nikolay Romanov ve ailesi kaldıkları evin Bodrum katına indirilerek Bolşeviklerce infaz edildi. Romanov Hanesi'nden hayatta kalan 47 kişi yurtdışına sürgüne gitti.

Romanovlar İmparatorluk Evi, 1917 yılından bu yana Avrupa'da faaliyet gösteriyor. Evin Başkanlığını, Büyük Prenses Mariya Vladimirovna Romanova yürütüyor. Onun oğlu Georgi Mihailoviç Romanova ise, hanedanın Büyük Prensi sayılıyor. 

1917 Ekim Devrimi öncesi, 1916 yılında Rusya'da Romanovlar'ın tahtan inmesiyle sonrası yıllarda Romanovlar İmparatorluk Evi'ni yurtdışına taşımışlar. 

Sovyetlerin yıkılmasının ardından, Rusya Romanovlar hanedanına kapılarını açtı. 

Fırında ya da sacda pişirilen bir tür pide...


Dayama,bir çeşit yassı ekmek.

Geçen yıl, bir sene önce...

Bıldır,

Mısır ve Suriye' deki geleneksel konutlarda, taş döşeli ve ahşap tavanlı, yazlık sofa benzeri mekan...

Kaa,

Sacda pişirilen bir tür küçük ekmek...


Gilit,
Ekmek, çeşitli tahıl unundan yapılmış hamurun ateşte, sac üzerinde, tandırda, fırında veya tepside pişirilmesiyle hazırlanan yiyecektir. 
 

Ekmeğin yapımında başlıca üç işlem yer alır. Yoğurma, mayalama ve pişirme. Yoğurma, unu hamura çevirir. Mayalama, hamuru ekşitip kabartır, pişirme ise ekmek haline getirir. Un, su, tuz ve maya bir kazan veya teknede birbirine karıştırılarak yoğrulur, una su karışınca erimeyen kısımlar (glikoz, tuz vb.) dışında erimeyen kısımlar (glüten, nişasta) su emerek şişer. Tuz, ekmeğin lezzetini azaltır. Yoğurma, eskiden teknelerde elle ve ayakla yapılırdı. Şimdi köylerde ve küçük kasabalarda gene böyle ancak şehirlerde makineyle yoğrulmaktadır.


Hayvanların boynuna takılan çıngırak...


Ceres, Çan

Yeşil limondan elde edilen organik bileşik ...

Limetin, 

Yeşil Limon- Limette
Limon yağı (Citrus Limette),  Limon esansından elde edilen bu yağ, limon kabuklarının sıkılması veya su buharı distilasyonu ile elde ediliyor. Terlemeyi sağlayan limon yağı, idrar söktürücü ve kurt düşürücü olarak da kullanılıyor.

Afyonkarahisar' ın Çay ilçesinde bir göl...

Karamık,
Karamık Gölü, 
Çay ilçesi sınırları içindedir.
Dinar - Çay karayoluna yakın alanda konumlanır. Yüzölçümü 40 km2, en derin noktası 3 metredir. 


Denizden yüksekliği de 1.001 metredir. Sularını güneydeki Düden (suyutan bir yer altı ırmağı) aracılığıyla Eğirdir Gölü’nü beslemektedir.

Genellikle gömlek yapmakta kullanılan, ince ve çizgili bir pamuklu kumaş...


Zefir (Yunanca), 
Fransızca zéphyr,

Yeni Zelanda' nın yerli halkı Maorilerin savaş dansı...

Haka,

Haka dansı, Yeni Zelanda'ya özgü bir dans türüdür. Haka dansı, aynı zamanda "savaş dansı" olarak da bilinir. Bu dans eskiden, savaşlardan önce savaşçıların güçlerini göstermeleri ve karşı tarafı korkutmaları amacıyla yapılırmış. Haka dansında dansçılar, gözlerinin beyaz kısmını göstererek, bir yandan ellerini bedenlerine, bir yandan da ayaklarını yere vurarak dans ederler.

Yaklaşık 200 yaşındaki Haka, Yeni Zelanda çıkışlı... Haka'nın düşmanı caydırmaya yönelik haykırışları ve tehditkar savaş figürleri, bir Maori yerlisinin ölümden kurtuluş hikayesini anlatıyor... Ama bu ilkel Maori dansı, ada sınırlarını çoktan aştı... Savaş dansının spor salonlarında ve sahalarda motivasyon amaçlı kullanımı hızla yaygınlaşıyor.Haka Dansı, 1820'lerde, Maorilerin önemli kabile liderlerinden Te Rauparaha'nın düşmandan kaçıp saklandığı çukurda ölümü beklerken, mucize eseri kurtuluşunun anlatır .

Te Rauparaha şarkısında, ölümle yaşam arasında gidip gelirken gördüklerini ve hissettiklerini çok kısa ifadelerle dile getirir.."Ka mate Ka mate" yani "ölüyorum, ölüyorum" sözleriyle başlayan Haka, Maori yerlisinin, düşmanın insafa geldiği an mırıldandığı, "Ka ora Ka ora" yani "yaşam, yaşam" sözleriyle devam eder....arkı, "saçlı adam" yani insafa gelen düşmanın gün ışığını yeniden sunması ve Te Rauparaha'nın çukurun derinliklerinden yukarıya doğru adım adım çıkarak güneşe kavuşmasıyla biter.


Basketbol ve futbolun yanısıra, özellikle rugby ve amerikan futbolu gibi sert takım sporlarında, bu dans, renkli bir gösteri ve motivasyon unsuru olarak kullanılıyor.Haka dansı yapan sporcular memnun: ısınıp eğlendiklerini ve maça çok iyi motive olduklarını söylüyorlar..Ancak, sert el-kol hareketleriyle yapılan ilkel figürlerin ve tehditkar haykırışların izleyen üzerinde gergin, hatta saldırgan etkiler bıraktığını düşünenler de
 var..

Uganda' nın başkenti Kampala' nın eski adı...

Makerere,
Kampala,
Uganda Cumhuriyetinin başkentidir.
Deniz seviyesinden 1189 m yükseklikte kurulmuş. Başkent olmasının yanı sıra ülkenin başlıca sanayi, ticaret ve finans merkezi olan kenttir. Ganda veya Luganda ve diğer Bantu dilleri, Nilo-Sahara dilleri, Sevahili, dilleri konuşulur.


Halkın etnik yapısı; Baganda, Ankole, Basoga, Iteso, Langi , Bagisu, Acholi, Bunyoro' lardan oluşur ve katolik , Protestan ve Müslüman' dır.


Afrika'nın doğusunda, ekvator üzerinde yer alan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Komşuları kuzeyde Sudan, doğuda Kenya, batıda Zaire, güneyde Ruanda ve Tanzanya 'dır.Uganda’da Bunyoro, Ankole, Buganda ve Toro gibi kralıklar kuruldu. XVI. ve XVII. yüzyıllarda en kuvvetli devlet Bunyoro Krallığı idi. On sekizinci asırda Buganda bölgede hakim olmak için Bunyoro’ya karşı giriştiği mücâdelede üstünlüğü ele geçirdi. 1840 yıllarında Arap tüccarlar ülkeye gelerek, bir kısım Ugandalıların Müslüman olmalarına sebep oldular.Tropik iklimli bir ülke olan Uganda'nın doğal yapısı büyük bir çeşitlilik gösterir. Ülke topraklarının büyük bölümünü oluşturan yüksek yayla güneyde küçük, yüzeyleri yuvarlak-laşmış tepelere dönüşür. Göl ve dağ yakınlarında boylan 3 metreyi aşan aksazlar yetişir. Ülkenin geri kalan bölümlerinde geniş ormanlar uzanır. Bu ormanların bazılarında maun ve demirağacı gibi değerli kerestelik ağaçlar yetişir. 

Ruwenzori Sıradağlarının yamaçlarında boylan 6 metreyi aşan dev kanarya otları ve lobelya' lar görülür. Alçak yamaçlarda şempanze, gereza adı verilen maymun türleri ve yaban domuzu çok yaygındır. Ülkenin batısındaki açıklık alanlarda fil, manda, aslan, pars ve değişik antilop türleri yaşar. Kuzeybatıdaki Kabarega Ulusal Parkı'nda gergedanlar vardır. 


Uganda'daki göllerde ve Nil Irmağı'nda suaygın ve timsahlar yaşar. Nil Irmağı'nda bulunan en büyük balık nil levreğidir.

Denizcilikte "Temiz, düzgün, derli toplu" anlamında kullanılan sözcük...Neta,

Rus köylü topluluğuna verilen ad...

Mir,

Çankırı' nın Ilgaz ilçesinde çıkan bir madensuyu...Ilısılık,
 
Ilısılık Maden Suyu:  Ilgaz ilçesi' nin güneydoğusunda ilçeye 16 km. mesafedeki Ilısılık Köyü'nde bulunan kaynaktan 22.5 °C sıcaklığında saniyede 0.05 litre su çıkmaktadır. Ekonomik değeri sınırlı olan su karbondioksitli, alkalik ve toprak alkalik, bikarbonatlıdır. İçme kürleri ile yararlanıldığı gibi banyo uygulamalarından da olumlu neticeler alındığı söylenilmektedir. Mide, karaciğer, bağırsak, safrakesesi rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinmektedir

Pirinç tarımı yapılan en küçük toprak parçası ...

Cot,
Pirinç (Oryza), Çeltik,
Pirinç, buğdaygiller (Poaceae) familyasından mısır ve buğdaydan sonra en fazla ekimi yapılan otsu bir bitki türleri. Dünya nüfusunun yarısından fazlası için beslenmede büyük bir önem taşır.
Pirinç kabuğu: Pirinç tanesini içine alan dış kaplama veya kabuk tabakası. Kabuk yenilmez Pirinç kepeği: Pirincin üst tabakası. Tahıllarda, karışımlarda ve vitamin konsantrelerinde bir bileşendir ve pirinç kepeğinin gıda kalitesinde olmayan cinsleri hayvan yemlerinde kullanılır. Pirinç kepeği yağı: Pirinç kepeğinden çıkartılan yüksek kaliteli bir yemeklik yağdır. Kırık taneler: Bir tam tanenin dörtte üçünden küçük olan pirinç taneleri. Pirinç unu yapımında ve evcil hayvan mamalarında kullanılır. Pirinç unu: Öğütülmüş kabuksuz veya esmer pirinçtir. Alerjenik değildir ve bu da onu, glütene ve buğday unu ürünlerine karşı alerjisi bulunanlar için bir buğday alternatifi olarak çok değerli hale getirir. Pirinç hamuru, cips ve başka aperatif yiyecekler ve kahvaltı amaçlı tahıl ürünleri üretilmek üzere tabaka haline getirilebilir.

Afrika ve Avrasya' da yaşayan, ötleğene benzer bir kuş...

Sistikola,

Yunan Kiliselerinde dua edenlere ayrılan bölüm...

Naos,
(Nave),
Kiliselerin ibadet mekanı olan Naos, genelde yüksek kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür.
Kilise; sözcük anlamı olarak Rab, Mesih  İsa' ya  iman edenlerin oluşturduğu topluluğa verilen addır. Diğer bir tanımla da bu topluluğun tanrıya olan kutsal görevlerini, ibadetlerini yerine getirdikleri yapıya verilen isimdir.


Kilise içerisindeki her eşya ya da nesne bir bütün içerisinde bir olayı veya ayrı ayrı incelendiğinde bir kişi ya da grubu sembolize eder. Yeni bir kilise yapısının inşası inanç gereği gereği doğuya bakacak şekilde uzunlamasına yapılır. Kilisenin doğuya doğru bakmasının sebebi ise İsa Mesih‘in ikinci gelişinin doğudan olacağına inanılmasıdır. Bu yüzden ibadet esnasında yüzler doğuya doğru çevrilmiş olarak dualarını yaparlar. Gelenek ve inançlara göre tamamlanan yeni bir kilisenin açılışı, kutsal ayini icra eden Episkopos (patrik veya metropolit) tarafından kilise kutsanmasına ilişkin dualar eşliğinde dört duvarına kutsal murun sürülerek kutsanır ve ibadete açılır.

Kilise yapı olarak üç bölümden oluşur. Birinci bölüm kutsal Mihrap (Madpho) bölümü, ikinci bölüm diyakos ve ruhanilerin koro şeklinde ilahiler okudukları Gruplar (Gude) bölümü ve üçüncü bölüm ise topluluğun hazır bulunduğu Hayklo bölümüdür.

Kilisede bulunan diğer eşyalar;Çan,
Sunak(Madıpho),
Teblitho,
Finko(Fyolo) Sini,
Kavkbo(Yıldız),
Koso(Kupa, Bardak),
Hufoye(Fete)

Muğla yöresinde toprak tencereye verilen ad...


Çukala, Toprak Kap
Caba (Ankara yöresinde Toprak tencere),
Haranı (Uşak yöresinde Toprak tencere),

Sınır Beyi...


Marsıvan,

Şanlıurfa yöresinde "kardeş" anlamında kullanılan sözcük...

Çeko,

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ