Ortaçağda kurulan Alman şövalyelik tarikatına verilen ad...

Töton Şövalyeleri(teutonic knights),
Töton tarikatı(teutonic order ), haçlı tarikatı, kudüs töton meryem evi tarikatı, alman şövalyeleri, alman tarikatı isimleriyle de bilinen şövalye tarikatı.

Ortaçağ Avrupası'nın ağır atlılar olan şövalyelerin çıkışı 8.-9. yüzyıllara, Karolenj Frank İmparatorluğu'na dayanır. Şövalyeler, Karolenjler'in Miles (Latince "Asker", çoğulu Milites) dedikleri ağır atlılardan biçimlendirilerek oluşturulmuşlardır.

Avrupa’da 8 yüzyıla yakın süre varlığını korumuş bir şövalye kurumu. Ortaçağda 3. Haçlı Seferleri esnasında (M.S. 1190) St. John Şövalyeleri örnek alınarak kurulmuştur. Orta Avrupa'da Kutsal Roma Germen İmparatorluğuna bağlı şövalyelerdir. Papa Innocent III tarafından tanınan bir şövalyelik düzenine dönüşmesiyle oluşmuş ve 19 yy.’da Napolyon dönemine kadar yaşamayı başarmıştır.Kudüs krallığına bağlı diğer iki tarikatten farklı olarak, uluslararası bir kimlikten ziyade alman kimliğini vurgulayarak oluşturulmuş ve varlığını günümüze kadar sürdürmüş bir tarikattır. Töton Şövalyeler'i diğer şövalye gruplarının aksine devletlerine son derece sağdıktırlar. Korsanlıktan uzak ve Haçlı ruhuyla yaşamaktaydılar.Haçlı Seferleri'nde büyük etkileri olduğu gibi savaş meydanlarında da büyük faydaları dokunmuştur.Geneli Alman şövalyelerden oluşmaktaydı.Polonya üzerinde büyük nüfuzları mevcuttu.
v
Kuzey Avrupa’ya konumlanan Töton Şövalyeleri, 1274 yılında günümüz Malbork’una gelerek Nogat Nehri’nin sağına devasa bir kale inşa ederler. Kaleye de Mary’nin Kalesi anlamına gelen Marienburg adını verirler. Mary kim derseniz, Töton Şövalyelerinin kutsal saydığı Virgin Mary (Bakire Mary) derim. Neyse gel zaman git zaman buralar Marienburg olarak adlandırılmış, ta ki bu kelime Lehçe’de (Polonya dili) Malborg veya Malbork’a dönüşünceye dek.Bu günkü Malbork’u uzun yıllar boyunca Töton Şövalyeleri yönetmiş ve 1457 yılında kaleyi Polonya kralına satıp terk eylemişler Malbork’u.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ