Macaristan doğumlu roman, gazete yazıları, sosyal felsefe eserleri ve bilim alanında kitaplar yazan çok yönlü bir yazar...

Arthur Koestler (1905, Budapeşte– 1983 Londra)

Macaristan doğumlu çok yönlü bir yazar. Asıl adı Kösztler Artúrdur (Macarlarda soyad önce gelir). Roman, gazete yazıları, sosyal felsefe eserleri ve bilim alanında kitaplar yazdı. 1931 yılında Almanya Komünist Partisine katıldı ama yedi yıl sonra, Birleşik Krallığa göç edince ayrıldı.İngiliz vatandaşı oldu. 1940'ların sonlarına doğru en tanınmış İngiliz anti-komünistlerinden biri oldu. 1950'ler boyunca da aktif olarak siyasete devam etti.

Onüçüncü Kabile, tarihçi Arthur Koestler'in (1905-1983) Türk tarihini de ilgilendiren bir kitabının adı. Oniki kabile Musevi inanışına göre İshak oğlu Yakup'un oniki oğlu olmuş, her oğul ayrı bir kabileyi başlatmıştır. Dünya Yahudilerinin bu oniki kabileden geldiğine inanılmaktadır. Ancak, kendisi de Musevi olan Koestler Doğu ve Kuzey Avrupa Yahudileri’nin (Aşkenazi) köklerinin farklı olduğu görüşündedir. Günümüzün Türkçe konuşan Yahudileri Halen Doğu Avrupa’da Türk dil grubundan bir dil konuşan, ama Musevi dinine mensup iki azınlık vardır. Bunlar Tatarlar’ın Zülküflü Çıfıt adını verdikleri Kırımçaklar ile Zülküfsüz Çıfıt adını verdikleri Karaylardır. Kırımçakların antik dönemden beri Kırım yarımadasında yaşadıkları, Kıpçaklar zamanında ise Museviliği seçen ve aralarına karışan Kıpçakların etkisiyle Türkçe konuşmağa başladıkları düşünülmektedir.Karaylar ise kendilerinin Hazar kökenli olduklarını düşünmektedirler.

Eserleri;
13. Kabile-The Thirteenth Tribe (Koestler'in, yerleşik düşünceleri provoke eden muhteşem eseri... Hiçbir şey beceri, zarafet ve bilgiden tahrik edici olamaz savını kendi olguları, konuları ele alışı ve teorileriyle destekliyor.),
Spartaküs,
Haçsız Haçlılar,
Gün Ortasında Karanlık,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ