Güverte döşemeleri gibi iki ağacın uç uca gelmesiyle oluşan aralık...

Sokra,
Sokra (Rumca),
Sokoro(Yunanca).
Soğra,
Suğra,
Ağızlarda soğra, suğra olarak da geçer.
Armuz kaplamada, kısa gelen kaplama tahtalarının uçlarının birleştiği yerdeki çizgiye verilen ad.
Güverte döşemelerinde iki ağacın uç uca gelmesiyle oluşan aralık.
Kaplama veya güverte döşemelerinde iki ağacın uç uca gelmesiyle oluşan aralık.
Gemilerde güverte tahtalarının birbirine bitiştiği yerde meydana gelen açıklık, armuz.

Sokra,
Sazlıkta, su yüzüne çıkan ot (Kütahya yöresi halk ağzında).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ