Bir tür parlak deri...

Rugan,
Ayakkabı, çanta vb. yapımında kullanılan parlak deri.
Deri sanayi kolundaki üretim çeşitleri işleme tarzına göre aşağıda yazılı gruplar halinde toplanmıştır.
a) Büyükbaş-Harçlı (Bitkisel sepileme)
-Kösele
b) Büyükbaş-Kromlu (Mineral sepileme)
-Videla
-Kromlu kösele (koşumluk-kayışlık)
-Saplı kösele
-Antilop

-Rugan
-Süet
-Napa
-Saraciyelik deriler
-Astarlık Deriler
c) Küçükbaş-Kromlu (Mineral sepileme)
-Süet
-Rugan
-Glase
-Kürk-Süet
-Elbiselik deriler (napa-zig)
-Eldivenlik deriler
-Astarlık deriler
-Saraciyelik deriler
-Yüzlük deriler
d) Pikle (salamura küçük baş)
e) Güderi-küçükbaş (yağ derisi)
f) Kürklü deriler (sentetik, organik ve karışık sepileme)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ