Canlılardaki dokuların oluşum, evrim ve bileşimini inceleyen bilim dalı...

Histoloji,
Fransızca: histologie.
İngilizce: histology.
Doku bilimi.
Dokubilim.
Doku bilimi, mikroskobik anatomi.
Dokuların mikroskobik olarak incelenmesini konu alan bilim dalı.
Canlılardaki dokuların oluşum, evrim ve bileşimini inceleyen bilim dalı.
Canlılarda organları meydana getiren dokuları inceleyen ilim kolu, doku bilimi.
Dokuların yapısı, bileşimi ve işlevleri ile uğraşan bilim dalı.

Histologist: 
Histoloji bilgini.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ