Türkiye' de ilk Arkeoloji müzesini kuran ünlü Türk Arkeologu ...

Osman Hamdi Bey,
(1842-1910),
Türkiye'deki ilk arkeoloji müzesinin kurucusu ressam ve arkeolog, 1887 yılında en önemli kazısını Sayda' da yapmış.
Yunanca arkheeos eski ve logos (bilim) sözcüklerinin birleştirilmesi ile türetilmiş bir sözcüktür ve eskinin bilimi anlamını taşır.

Arkeoloji, Kazı bilimi veya kazıbilim.
Kazı vb. yöntemlerle ortaya çıkarılan tarihi yapıtları kültürel, sanatsal ve tarihsel yönden inceleyen bir bilimdir. Yıkılan bir kentin üstüne yenisi yapıldığı zaman eski kentlerin mimari (özellikle kerpiç) yıkıntıları zamanla bir tepe oluşturur.
Bu tür tepelere :
Türkiye'de höyük,
Yunanistan' da Magula,
Yakındoğu' da Tell,
İran' da Teppe denir.

Tanınmış Arkeologlarımız:
Adnan Pekman (Perge Tarihi),
Afif Erzen (Van - Urartu, 1961)
Arif Müfid Mansel(Perge ve Side Kazıları),
Ekrem Akurgal(Ordinaryus Prof. Dr.) 
Halet Çambel,
Hamit Zubeyr Koşay,
İsmail Kılıç Kökten(Eti yokuşu kazıları),

Jale İnan (1914 - 2001) Perge' de Herakles heykelinin parçasını bulmuştur.
Kenan Erim, Afrodisias (1961)
Kılıç Kökten (1946 Antalya’daki Karain kazıları)
Muhibbe Darga,
Nezih Fıratlı, Uşak Selçikler (1966)
Nimet Özgüç, Acemhöyük (1962) ve Samsat (1978)
Osman Hamdi Bey,
Prof. Tomris Bakır / Aylin Yaldır, Daskyleion,
Sedat Alp(Hititoloğ), Sedat Eyice,
Tahsin Özgüç/Kutlu Emre (Kültepe,1948 ve Altıntepe'de Urartu Kalesi 1959),
Ufuk Esin, (Tepecik1968, Tülintepe 1971, Değirmentepe)
Uluğ Bahadır Alkım (Karatepe 1947),

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ