Yünü ve pamuğu ağaçla vurmak...

Tark,
Dövmek,
Vurmak.
Yünü ve pamuğu ağaçla vurmak.

Tark sözcüğünün başka anlamları:
Vücuttaki gevşeklik,
Bulanık su,
İçine deve bevlettiğinden dolayı pislenmiş olan yağmur suyu,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ