İstemli kas hareketlerinin düzensizliğine yol açan eşgüdüm bozukluğu...

Ataksi,
Latince: ataxy, ataxia.
İngilizce: ataxy, ataxia,
Sarsaklama,
Sarsılma,
Sendeleme,
Düşünceler arasında eşgüdüm yoksunluğu.
Kasların uyumsuz çalışması sonucu istemli hareketlerde ortaya çıkan düzensizlik.
Kasların birbiriyle ilişkisiz çalışması sonucunda istemli hareketlerin düzensiz olması durumu.
İstemli kas hareketlerinin düzensizliğine yol açan eşgüdüm bozukluğu.
Vücut faaliyetlerinde düzensizlik veya hareketlerde karışıklık.
Hareketlerde eş güdümün bozulması, sendeleme, sarsılma. 
Ataksi, kol ve bacaklardaki kas kontrolünü kaybetmeye neden olan koordinasyon eksikliğidir. Yürüme güçlüğü, eller, kollar, bacaklar, konuşma ve göz hareketleri de bu koordinasyon eksikliğinden etkilenebilir.

Hayvanlarda; vücut kaslarını uyaran sinirler arasındaki uyumlu çalışmanın bozulmasına bağlı olarak hayvanın düzensiz hareketler yapması. Statik ataksi ve lokomotorik ataksi olarak ikiye ayrılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ