“İntibah” ve “Cezmi” isimli romanları, “Vatan yahut Silistre” isimli tiyatro oyunu ile tanımış Vatan Şairi ...

Namık Kemal,
(D. 21 Aralık 1840 Tekirdağ - Ö. 2 Aralık 1888 Sakız Adası), 
Vatan Şairi,
Hürriyet Şairi.
“İntibah” ve “Cezmi” isimli romanları, “Vatan yahut Silistre” isimli tiyatro oyunu ile tanınmış.
Tanzimat döneminde yaşamış, Türk milliyetçiliğinin öncülerinden, Genç Osmanlı Hareketi mensubu, gazeteci, devlet adamı, ünlü yazar ve şair.

Namık Kemal 1840 yılında Tekirdağ’ da doğdu. 18 yaşına kadar dedesi Abdüllatif Paşa' nın yanında, Rumeli ve Anadolu' nun çeşitli kentlerinde yaşadı. Arapça ve Farsça öğrendi. 18 yaşında geldiği İstanbul' daki Bab-ı Ali Tercüme Odasında katip olarak çalışmaya başladı.

Osmanlı devletinde o güne dek duyulmamış yurtseverlik, özgürlük, ulus gibi kavramlara yazılarında yer verdi. Namık Kemal, Tasvir-i Efkar gazetesinde hükumeti eleştiren yazıları nedeniyle tutuklanmak istenildiğini öğrenince Paris’ e kaçtı. Genç Osmanlılar hareketine katıldı. 
Namık Kemal, Muhbir, Hürriyet, İbret gazetelerinde yazdı. Gelibolu mutasarrıflığına atandı.

İstanbul’ da Gedikpaşa Tiyatrosunda sahnelenen 
“Vatan Yahut Silistre” oyunu, olaylara neden oldu. Bunun üzerine Magosa' ya sürüldü. I. Meşrutiyet' in ilanından sonra İstanbul' a döndü. Mutasarrıf olarak Midilli, Rodos, Sakız adalarına gönderildi.

2 Aralık 1888 tarihinde Sakız Adasında, sürgünde öldü.

Eserleri:
Oyunları;
Vatan Yahut Silistre,
Gülnihal,
Akif Bey,
Zavallı Çocuk,
Kara Bela,
Celaleddin Harzemşah,

Romanları;
İntibah,
Cezmi,
Barika-i Zafer,
Devr-i İstila,
Evrak-ı Perişan Serisi,
Silistre Muhasarası,
Kanije Muhasarası.
Osmanlı Tarihi Medhali,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ