İnsan bilimi...

Antropoloji,
İnsan bilimi.
İnsanbilim.
Beşeriyat.
Fransızca: anthropologie,
İngilizce: antropology, 
Almanca: anthropologie.
Yunanca: anthropos: insan; logos: bilim.
Geçmiş ve günümüz topluluklarında yaşayan insanların çeşitli yönlerini inceleyen bilim dalı.
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim; insan bilimi.
İnsanı, fizik, piskolojik, moral, etnolojik ve evrim ile cezai bakımdan inceleyen bilim dalı.
İnsanın yeryüzüne gelmesinden bugüne kadar gelişmesini inceleyen bilim dalı.
İnsanın yapısını, canlılar alemindeki yerini, gelişmesini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen ilim, insan bilimi, beşeriyat.
Konusu insanı incelemek olan bilim dalı.
İnsan dediğimiz varlığı inceleyen ilim. 

Kültürü bir bütün olarak inceleyen, kültür kalıpları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyan bilim dalı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ