Eski bir Türk sanatı olan kağıt oymacılığına verilen ad ...

Kaat,
Kağıt,
Eski bir Türk sanatı olan kağıt oymacılığına verilen ad.
Eski Türlerde kağıt oymacılığına verilen ad.

Kaat sözcüğünün halk dilinde diğer anlamları:
Davar memesi,
Yaşlı koyun,
Bağırma ve çığlık şiddeti,
Gadap, hiddet, öfke,
Darlık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ