Bukalemun ...

Kayakeleri,
Kaya keleri,
Bukalemun.
Bahtabakan
Şişerkeler,
Künd,
Hirba,
Behti behti.

Keler:
Kertenkele, bukalemun gibi yerde sürünerek ilerleyen, beşer parmak ve dörder ayaklı, çok uzun kuyruklu sürüngenlerin ortak adı.
Kertenkele.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ