Birini aldatabilmek için hazırlanmış düzen, kullanılan kimse veya şey...

Yem,
Yeygi,
Hayvanlar için saklanan kışlık yiyecek; yeygi.
Kuş ve balık tutmak için tuzağa bırakılan, oltaya takılan yiyecek veya yiyecek görüntüsündeki nesne.
Balıkları cezbetmek için olta iğnesine takılan veya tuzak ağlar içine konulan, sinek, canlı yem, yem solucanı gibi gerçek veya yapay balık yemleri.
Yapısında organik ve inorganik besin maddelerini bulunduran, belli oranlarda verildiğinde yetiştirciliği yapılan canlının sağlık, gelişme, üreme, verim gibi özellikleri üzerinde olumlu etki yapan maddeler. 
Kumarda ütülecek kimseye oyunun başında bilinçli olarak kazandırılan para.
Birini aldatabilmek için hazırlanmış düzen, kullanılan kimse veya şey.
Leblebicilerin kullandığı bir ölçek.
Ağızotu.
Rüşvet.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ