Ana tanrıça Kibele'nin Hitit dilindeki adı...

Kubaba,
Ana tanrıça Kibele' nin Hitit dilindeki adı.
Kültepe tabletlerinde adına Kubaba olarak rastlandı.
Lidya (Lydia)' da adı Kybebe denir. 
Frigya (Phrygia)' da Kybele olarak geçer.
Hitit kaynaklarında Hepat diye adlandırılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ