Mısır'da eski Mısırlılar çağından kalma kadın başlı, aslan vücutlu heykel...

Sfenks,
Ebülhevl,
İngilizce: Sphinx,
Fransızca: Sphinx,
Almanca: Sphinx.
Arapça: Ebu el-Hol,
(Dehşetin Babası)
Mısır' da eski Mısırlılar çağından kalma kadın başlı, aslan vücutlu heykel.

Mısır' da piramitler yakınında bulunan, insan başlı ve hayvan gövdeli yontu.Yunan mitolojisinde, geçen yolculara birtakım bilmeceler sorarak bilemeyenleri yuttuğuna inanılan efsanevi yaratık.
Mısır sfenksi antik bir efsanevi yaratıktır. Gövdesi uzanan bir aslan ve kafası genellikle bir firavunun kafasının şeklini alır. Aslanlar güneş ile bağlantıları nedeniyle antik Mısırlılar tarafından kutsal hayvan sayılırlardı.

Sfenks, kafası koç, kuş veya insan, gövdesi ise uzanan bir aslan biçimini alan heykel. İlk önce Antik Mısır' da rastlanan Sfenks, antik Yunan mitolojisinde büyük kültürel önem taşımıştır. Mısırca’ daki orijinal biçimi kepes ankh ya da yaşayan heykel anlamında şeşep (sheshep) ankh' tır. En büyük ve en ünlü olanı, Gize platosunda Nil Nehri' nin batı kıyısında bulunan Büyük Gize Sfenksi' dir. Gize Sfenksi doğuya bakar ve pençelerinin arasında bir tapınak yer alır. Aslan gövdeli, insan başlı bu Sfenksin uzunluğu 73 metre, yüksekliği 20 metre yüzünün genişliği 5 metredir. Bir adı da Harmakis' tir. Doğan güneşi ve firavun için yeniden dirilişi temsil eder. Yüzünün doğuya dönük oluşu, Güneş tanrısı Ra' yı her sabah doğar doğmaz görmesi içindir. Sfenksin yüzünün firavun Kefren' e ait olduğu sanılır. Diğer ünlü Mısır sfenksleri arasında Menfis' in kaymaktaşı sfenksi ve Karnak yakınlarında eskiden dokuz yüz adet olduğu sanılan koç kafalı sfenksler yer alır.

Efsanevi bir antik bir yaratık olan Mısır sfenksinin gövdesi uzanan bir aslandan oluşur. Kafası ise genellikle firavunun kafasının şeklindedir. En ünlü ve en büyük Mısır sfenksi Gize platosunda Nil Nehri’nin batı kıyısında bulunan Büyük Gize Sfenksi’dir. Bu ünlü sfenks doğuya doğru bakar ve pençelerinin tam arasında bir tapınak vardır. Uzunluğu 73 metre, yüksekliği 20 metre yüzünün genişliği 5 metre olan sfenks doğan güneşi ve firavun için yeniden dirilişi temsil eder. Bir diğer ünlü Mısır sfenksi ise Menfis’in kaymaktaşı sfenksi ve Karnak yakınlarındaki koç kafalı sfenkslerdir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ