Korkusunu giderme, inanç verme...

Temin,
Arapça: temin,
Korkusunu giderme, inanç verme.
Korkusunu gidermek, güven vermek.
Güvenen, inanan, itimad eden, emniyet eden.
Sağlama, elde etme.
Gerçekleştirme.
Sağlamak.
Mütemin,

Temin sözcüğünün başka anlamı:
Biraz önce, demin.
Yaz.
Yazın, yazda.

Teminat:
Güvence, garanti.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ