Kimi kağıtların dokusunda bulunan ve ancak aydınlığa tutulunca görülen çizgi, resim ve yazı gibi biçimler...

Filigran,

Suyolu.
Su damgası,
Fransızca: filigrane,
İtalyanca: filigrane.
İngilizce: watermark, waterline,

Kimi kağıtların dokusunda bulunan ve ancak aydınlığa tutulunca görülen çizgi, resim ve yazı gibi biçimler.
Bazı kağıtların dokusunda bulunan, ışığa tutulduğunda görülebilen çizgi, resim veya yazı.
Bir kağıdın dokusunda bulunan ve ancak ışığa tutulduğunda görülebilen çizgi, resim, yazı ya da im.

Genellikle para ve devletçe çıkarılan kimi değerli kağıtlarda kullanılmak üzere yapılan kağıtlarda bulunan, kağıdın yapımı sırasında dokusuna işlenmiş olan ve ancak ışığa tutulduğunda görülebilen çizgi, resim, yazı gibi bir gizli, özel im.

Filigran ya da suyolu, bazı kağıtların yapısında yer alan ve ışığa tutulması durumunda görülebilen resim ya da yazı olarak tanımlanmaktadır. Posta pullarında, banknotlarda ve devlete ait olan resmi belgelerde özellikle kalpazanlığı engellemek amacıyla sık sık kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ