İnsan gözünün algıladığı ışık şiddeti...

Fani,
İnsan gözünün algıladığı ışık şiddeti.
İnsan gözü 380-740 nm (nanometre) arasındaki dalgaboylarına duyarlıdır. Bu bandın uç noktalarında duyarlılık düşüktür. Maksimum duyarlıklığın olduğu dalgaboyu (aydınlık ortamda) 555 nm tedir. Bu dalgaboyu yeşil renk bölgesindedir.

Fani sözcüğünün başka anlamları:
Fransızca: phanie
Arapça: fani.
Karşıtı: Baki.
Arapça, tükenmek, yok olmak anlamındaki fena kelimesinden türetilmiştir.
Ölümlü, muvakkat, kaybolan, gelip geçici, devamlı olmayan, yok olup giden.

Muvakkat, kaybolan, gelip geçici, devamlı olmayan, misafir.
Son bulucu, sonlu, ölümlü, kalımsız, baki olmayan. 
Gelip geçici, sonlu, sonu gelen ve yok olan.
Yok olucu, geçici, devamlı olmayan.
Geçici, ölümlü, yok olucu.
Ölümlü.
İnsan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ