Eski dilde, eşitlik, denklik...

Müsavat,
Seviye,
Eşitlik, denklik.
İngilizce: equitable,
Fransızca: equitable
Arapça: musavat.
Arapça, düzgünlük, beraberlik anlamındaki seviyye kelimesinden türetilmiştir.
Aynı seviyede olma, eşitlik, denklik.
Denklik, beraberlik.
Müsavilik, eşitlik.
Eşitlik, denge.
Aynı hal ve derecede olmak.
Aynı haklara sahip olmak.
Eşitlik, aynı halde ve derecede olma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ