Duvar...

Örek,

Cidar, 
Cidal,
Söve, Suh,
Duvar,
Farsça: dıvar,
Rusça: stena,
İngilizce: wall,
Fransıza: mur.

Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem; örek, cidar.
Evlerin taş, tuğla veya kerpiçten örülmüş bölümü.
Yapılarda düşey bölme öğesi
Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılan engel.
Sonuç alınamayan yer.
Engel.

Voleybolda ağ üzerinde karşı takım oyuncusunun vuruşuna karşı koyma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ