Din, ahlak, modern kültür, felsefe ve bilim üzerine metafor ironi ve aforizma dolu bir uslupta eleştirisel yazılar yazmış Alman filozofu...

Nietzsche,

Friedrich Nietzsche,
Friedrich Wilhelm Nietzsche,
(D. 15 Ekim 1844 Röcken, Almanya - Ö. 25 Ağustos 1900 Weimar, Saksonya, Almanya),
Alman filolog, filozof, kültür eleştirmeni, şair ve besteci.
Ahlak, din, felsefe ve bilim üzerine yazdığı metinlerle dünya düşünsel tarihine yön veren isimlerden biri.
Din, ahlak, modern kültür, felsefe ve bilim üzerine metafor ironi ve aforizma dolu bir uslupta eleştirisel yazılar yazmış Alman filozofu.

Nietzsche’ nin aforizmaları asırlardır paylaşılıyor:
Beni öldürmeyen şey güçlendirir.

Nietzsche, Leibzig’e yakın Löcken köyünde doğdu. Daha küçük yaşta babasını kaybetti. Annesi ve kız kardeşi Elizabeth ile büyüdü. Eğitim hayatı dini okullarda geçti. Henüz 24 yaşındayken profesör oldu. Basel Üniversitesi’ne atandı. Filoloji kürsüsünde ders verdi. Alman yazar, sağlık sorunları artınca 1879 yılında istifa etti. 1889 yılında zihinsel yetilerini tümüyle yitirdi. 
Nietzsche, İtalya ve İsviçre' de kaldı. 1889 yılında, 45 yaşında, zihinsel sorunlar nedeniyle bedensel yetilerini kaybetti ve tek başına iş yapamaz hale geldi. Kız kardeşinin bakım altında 11 yıl bitkisel hayatta kaldı.

Nietzsche, 1900 yılında 55 yaşında Weimar, Almanya' da öldü.

En yaygın eserleri:
Ahlakın Soykütüğü Üzerine,
Beyond Good and Evil,
Böyle Buyurdu Zerdüşt-İşte Böyle Dedi Zerdüşt.
Deccal,
Der Antichrist, Die Geburt Der Tragödie, Dionysos Dithyramben,
Early Greek Philosophy & Other Essays,
Ecce Homo,
Gezgin ile Gölgesi, Güç İstenci ,
Idyllen aus Messina Messina'dan İdiller,
İnsan Çoğul ve Tek Başına, İnsanca, Pek İnsanca, İyinin ve Kötünün Ötesinde,
Jenseits von Gut und Böse,
Kahin & Bir Nietzsche Seçkisi
Megaralı Theognis Üzerine, Mesih Karşıtı: Hıristiyanlığa Lanet,
Müzik Ruhundan Tragedyanın Doğuşu,
Neden Bu Kadar Akıllıyım?, Nietzsche Wagner'e Karşı,
On The Genealogy of Morals
Putların Alacakaranlığı,
Şen Bilim,
Tan Kızıllığı, Tragedyanın Doğuşu-The Birth of Tragedy, 
The Future of our Educational Institutions, Thus Spake Zarathustra,
Unzeitgemässe Betrachtungen-Zamansız Düşünceler
Wagner Olayı,
Yunanların Trajik Çağında Felsefe.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ