Çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlısu ıstakozu...

Kerevides,

Kerevit,
Karabida.
Karavide, Karavida,
Latince: Astacus fluviatilis
İngilize: crayfish, crawfish
Yunanca: karabida.

Pontus Rumcası: kerevit.
Tatlı su istakozu,
Tatlı suda yaşayan bir istakoz çeşidi, tatlı su istakozu.
Çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlısu ıstakozu.
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı.
Kerevit, Astacoidea ile Parastacoidea üst familyalarından on ayaklı kabuklu (Rapu) türlerinin ortak adıdır. Kerevit, Astacoidea ile Parastacoidea üst familyalarından on ayaklı kabuklu türlerinin ortak adıdır. Kerevitler (tatlısu ıstakozları), yengeçler ve deniz ıstakozları gibi diğer kabuklulara benzer şekilde çoğalırlar. Türkiye’ de kerevit ismiyle bilinen Doğu Avrupa kerevitidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ