Başarı fırsatı olan elverişli durum, saldırış ve savunma fırsatı...

Koz,
Ceviz.
Farsça: gavz, goz.
İskambil oyunlarında diğer kağıtları alabilen, onlara üstün tutulan belirli renk ve işaretteki kağıt.
Başarı fırsatı olan elverişli durum, saldırış ve savunma fırsatı.
Karşısındakini alt edecek etkili şey.
Delil, koz.
Kuzu ahırı.
Ceviz.
Kabuklu meyve.
Evlerin altında bulunan davar ağılı.
Ahırda yavruların konmasına yarayan bölme, yer.
Boş.
Od, ateş.
Köz (ateş),
Köz, ateş koru.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ