Yatak doldurmaya yarayan yün, pamuk, kıtık vb. şeyler...

İçirik,
Yatak doldurmaya yarayan yün, pamuk, kıtık vb. şeyler.
Yatak içine konulan halı kırpıntısı.
Yatak yünlerinin zamanla topaklaşmış parçaları.
Pamuk yerine kullanılan eski çaput. 
Gaziantep yöresinde elbisenin içine konan astar.
Çok eski (elbise, gömlek, ayakkabı vb. şeyler için).
Yatak vb. doldurmakta kullanılan yün, pamuk gibi şeylerin ortak adı.

İçirik sözcüğünün başka anlamları:
Bağırsak, ciğer vb. sakatat.
Su tulumbalarına sarılan sargı.
İçi dışına çıkmış, altüst olmuş.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ