Yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak, kalınca ağaç; düver...

Mertek,
Eski Ermenice: martag,
Düver,
Yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak, kalınca ağaç, düver.
Kalın ve uzun dört köşe kereste.
Çatılarda veya damlarda kiriş yerine kullanılan ince uzun çam veya kavak ağacı.
Yapıların tavanlarında kullanılan kalın sırık, kalas.
Kısa, kare kesitli kereste. 
Toprak ve düz damlı evlerde toprak kısmın altına döşenen kalın ağaçlardan herbiri.

Mertek sözcüğünün yörelerimizde başka anlamları:
Dört köşesinden tavana zincirle asılan ve üzerine yay koymaya yarayan salıncak şeklinde ızgaralı ağaç askı, yay askısı (Okçuluk).
Kestane ağaçlarını yontarak yapılan çit.
Kısa ve kalın tahta parçası.
Bir metreden uzun ağaç.
Ağaç; uzun ince inşaat ağacı
Yapıda kullanılan ağaç, dört köşe veya yuvarlak, kalınca sırık.
Yerel ağızlarda merdek biçimi de kullanılır.
Çit ve çatılardaki yan ağaçlar.
Kızağın taban ağacı.
Yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak, kalınca sırık.
Eski evlerin üstündeki silindir biçimindeki ağaç.
Yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak, kalınca sırık.
Sivri ağaç parçası.
Döşeme altlarındaki ağaçlar üzerine çatı kaplaması yerleştirilen, ahşap veya metalden yapılmış, dört köşe veya yuvarlak, kalınca sırık.
Ev yapımında kullanılan büyük kalas.
Yapılarda kullanılan kalınca sırık
Kullanıma hazır budanmış ağaç,ince ağaç, cerek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ