Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi halinde üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence...

Amal,
Aval,
Fransızca: avale,
İngilizce: aval, guarantee, surety.
İtalyana: avallo.
Ticari senetlerin zamanında ödenmesini güvence altına almak için, imzası bulunanlar ödemediği takdirde senedin bedelini ödeyeceğine dair üçüncü bir kişi tarafından senedin üzerine yazılmak veya ayrı bir senet yapılmak suretiyle verilen teminat, kefillik.
Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi halinde üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence.
Ticari senetlerden doğan bir borca kefil olanın senet üzerine şerh ve imza koyması.
Bir ticaret senedine yazılan kefillik. 
Böyle bir kefalete girişen kimse.

Aval: 
Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvenceye aval denir.
Tecim belgitlerinde üçüncü bir kişinin ödemeden sorumlu olanlar yararına alacaklılara karşı borçlanmada bulunması.

Aval sözcüğünün başka anlamları:
Argoda Aval:
Saflığı sersemlik derecesine varan (kimse).
Sersemlik derecesinde saf olma, bönlük.
Sersemlik derecesinde saf olan (kimse), bön, ahmak.
Alev.
Avalak,
Tembel, alık, aptal.
Evvel.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ