Sürülmemiş, nadasa bırakılmış, ekilmemiş tarla...

Bozlak,
Sürülmemiş, nadasa bırakılmış, ekilmemiş tarla.
Sürülmemiş,boz tarla.
Kıraç toprak.
Kısır tarla, çayır çimen.
Kuru, susuz arazi.

Bozlak sözcüğünün yörelerimizdeki başka anlamları:
Bir kuş çeşidi.
Yağsız çıra, çam.
Killi toprak.
Bozumsu renkte.
Kilim.
Hikaye.
Küçük çuval.
Aba, yünden örme giyecek, kısa kollu hırka.
Ekmek yaparken kullanılan büyük yün örtü.
Çeltiği ikinci kez dövmekte kullanılan bir çeşit tokmak.

Bozlak:
Türk Halk edebiyatında bir uzun hava türüdür. Konusunu aşiret kavgalarından, kan davalarından, aşk maceralarından alır. İç Anadolu bölgelerinde söylenir. Avşar bozlağı, Urum bozlağı gibi türleri vardır. Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Çorum gibi Orta Anadolu yörelerinde görülür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ