Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç...

Meç,

Fransızca: meche,
İngilizce: rapier, streak,
Rusça: meč.
Slavca: meč,
Düz ve ensiz kılıç.

Keskin olmayan talim kılıcı, uzun ve ince kılıç.
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç.
Keskin olmayan, yalnızca süngü gibi batırılarak yaralamaya yarayan, düz ve ensiz kılıç.
Ateşli silahların icadından evvel kullanılan harp aletlerinden biri.

Meç sözcüğünün halk dilinde başka anlamları:
Saç aralarına, yoğunluk gözetilmeksizin sık veya seyrek olarak yapılan, beyaza yakın açıklıkta renk uygulaması.
Saçın küçük tutamlar biçiminde değişik renklerde boyanmış durumu,
İmece.
Bilye.
Çelik çomak oyunu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ