Simyacıların kurşuna verdikleri ad...

Aabam,

(Aabama),
Simyacıların kurşuna verdikleri ad.
Simyacılar kurşunu, en eski metal olarak düşünüp Satürn gezegeniyle özdeşleştirmişler ve onun simgesiyle göstermişlerdir. 
Kurşunun ilmi adı, aabam.

Kurşun;
Simgesi: (Pb). 
İngilizce: lead, bullet.
Almanca: führen, blei,
Fransızca: plomb, balle.
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,2 gram, yoğunluğu 11,3  g/cm3 olan, 327,4 °C' de eriyen, 1740 °C'ta kaynayan, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. 
Yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element.
Yumuşak, ağır, mavimsi ak renkli, yatak alaşımları ile kolay işlenir çeliklerde kullanılan metal.
Kullanılmakta olan en eski metallerden biridir. Ülkemizde, ilk üretim yapılan kurşun madeni Balıkesir, Balya-Karaaydın madenidir. Fenikeliler Kıbrıs, Sardinya ve İspanya' da kurşun madenleri işletmişlerdir.

Kurşun sözcüğünün başka anlamları:
Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlarda kullanılan mermi.
Kurşun, fişek.
Gurşun.
Fazla tüketildiğinde zehirli etki yapan ağır bir metal.

Rassas: 
Osmanlı döneminde kalaycı.

Mürdesenk:
Doğal kurşun oksit (PbO).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ