Özellikle çay demlemekte kullanılan, musluklu kap...

Semaver,

Samovar, Samavır, 
Rusça: samovar
Özellikle çay demlemekte kullanılan, içinde kömür yakacak ocağı bulunan, elektrikle de çalışabilen, bakır, pirinç vb. metallerden yapılmış musluklu kap.
Çay demlemek ve demli çayın bardakta açılması için gerekecek sıcak suyun kaynatılmasında kullanılan ve içinde kömür, yanan ocağı bulunan musluklu kap.
Semaverin anayurdu Rusya' dır. 18. yüzyılda icat edilen semaverin bu soğuk iklimde icat olunmasına şaşmamalı.
Semaver; bakır, pirinç, tunç veya saçtan imal ediliyor. Tenekeci sacı, Galvanize sac, Pirinç ve Bakır sac levhalardan, yuvarlak ve oval şekilde üretilir. 

Kaynama sesinin duyulması için su buhar kapağının borusuna semaver düdüğü takılır. Burması Pirinç dökümdendir.

Türkler, Anadolu’ya gelmeden öncede çayı bilmelerine karşın; çayın Türkiye’ye gelmesi ancak birkaç yüz yıl önceye dayanmaktadır. Çay içiminin Anadolu’ da yaygınlaşması 19. yüzyıldan itibaren olmuştur. Atalarımız Yurtlarından ayrılırken yanlarına aldıkları eşyalar arasında semaverleri de bulunmakta idi. Yeni yurtlarına, Samsun ili memleketim Havza ilçesine yerleştiklerinde bu bölgede çay ve semaver kültürü yoktu. Tatarlar Havza ve çevresinde (Vezirköprü) semaver kültürünün tanınmasına ve yaygınlaşmasına vesile olmuşlardır.

Önemli özellik üst demliktir. Üst demlik kesinlikle porselen olmalıdır. Semaverin yakılması sırasında odun kömürü kullanılmalıdır. Tutuşturmak için kesinlikle çıra kullanılmalıdır. Yakıldıktan sonra yavaş ve küçük parçalar halinde alev sürekli desteklenmeli. Odun kömürü çok küçük parçalarla değil, içine sığacak büyüklükte ve yekpare olmalıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ