Osmanlı padişahlarının otuz dördüncüsü ve İslam halifelerinin doksan dokuzuncusu olan sultan...

Abdülhamid,
II. Abdülhamid.
Arapça: عبد الحميد ثانی,
(D. 21 Eylül 1842 - Ö. 10 Şubat 1918),
Tahtta kaldığı yıllar, Hamidiye Dönemi diye bilinir.
Tahtta kaldığı yıllarda İmparatorluk, dağılma dönemini yaşadı.
Osmanlı İmparatorluğu' nun 34. padişahı, 113. İslam halifesi ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişahtır.

Sultan Abdülmecid' in oğlu olarak, 21 Eylül 1842 yılında İstanbul' da doğdu. 10 yaşında annesi Tirimüjgan Sultan öldü. Üvey annesi Piristü Kadın tarafından bakıldı. 
31 Ağustos 1876 yılında tahta çıktı. 27 Nisan 1909 yılında, tahttan indirildi.

Osmanlı Devleti' nin başına geçen Abdülhamit Han, Batı' ya karşı dengeci olmuş Doğu' ya karşı İslamcı politikalar izlemiş. Devrinde, Osmanlı İmparatorluğu' nun 1.592.806 km² toprak ile en çok toprak kaybeden padişahlarından biri oldu. 

II. Abdülhamid' in padişahlığı döneminde sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetler şunlardı;
Mülkiye, Fakülte düzeyine getirilerek açıldı.
Memurlara sicil tutulmaya başlandı.
Eski Eserler Müzesi açıldı.
Hukuk Fakültesi açıldı.
Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) kuruldu.
Güzel Sanatlar Fakültesi açıldı.
Hamidiye Ticaret Mekteb-i Alisi açıldı.
Yüksek Mühendislik Fakültesi açıldı.
Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu) açıldı.
Terkos Suyu hizmete girdi.
Bütün yurtta İdadiler (Lise) ve 
Rüşdiyeler açılmaya başlandı.
Ziraat Bankası kuruldu.
Bursa'da İpekhane ve 
Demiryolu hizmete girdi.
Halkalı Ziraat ve Veterinerlik Fakülteleri açıldı.
Kudüs Demiryolu hizmete girdi.
Ankara Demiryolu hizmete girdi.
Hamidiye Kağıt Fabrikası kuruldu.
Kadıköy Gazhanesi kuruldu.
Beyrut' ta liman ve rıhtım inşa edildi.
Osmanlı Umum Sigorta Şirketi kuruldu.
Kadıköy Su Tesisatı hizmete girdi.
Selanik-Manastır Demiryolu hizmete girdi.
Şam Demiryolu hizmete girdi.
Eskişehir-Kütahya Demiryolu hizmete girdi.
Galata Rıhtımı inşa edildi.
Beyrut Demiryolu hizmete girdi.
Okmeydanındaki Darülaceze (Kimsesizler yurdu) hizmete girdi.
Mum Fabrikası kuruldu.
Afyon-Konya Demiryolu hizmete girdi.
Sakız Adası'nda Liman ve Rıhtım inşa edildi.
İstanbul-Selanik Demiryolu hizmete girdi.
Tuna Nehri'nde Demirkapı Kanalı açıldı.
Şam-Halep Demiryolu hizmete girdi.
Şişli Etfal Hastanesi hizmete girdi (
1899),
Hicaz Telgraf hattı kuruldu.
Hama Demiryolu hizmete girdi.
Basra-Hindistan Telgraf hattı Beyoğlu'na bağlandı.
Hamidiye Suyu hizmete girdi.
Selanik'te Liman ve Rıhtım inşa edildi.
Haydarpaşa Liman ve Rıhtımı inşa edildi.
Maden Fakültesi açıldı.
Şam Tıp Fakültesi açıldı.
Haydarpaşa Askeri Tıp Fakültesi açıldı.
Trablus-Bingazi Telgraf hattı kuruldu.
Konya Ereğlisi'nde demiryolu hizmete girdi.
Trablus Telsiz İstasyonu kuruldu.
Bütün yurtta Telsiz İstasyonları kuruldu.
Medine Telgraf Hattı kuruldu.
Şam'da Elektrikli tramvay hizmete girdi.
Hicaz Demiryolu hizmete girdi. 
İlk rakı fabrikası Tekirdağ yolu üzerinde Umurca çiftliğinde açıldı.
İlk bira fabrikası Bomonti açıldı.
Türkiye'nin ilk barosu olan İstanbul Barosu 1878 yılında kuruldu.

II. Abdülhamid, 10 Şubat 1918 tarihinde 75 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle öldü. 
Mezarı, Sultan II. Mahmud Türbesindedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ